Flere barn skal få et sommerskoletilbud

Regjeringen foreslår å bevilge 500 millioner kroner til kommunene for å opprette ulike sommertilbud for elever i grunnskolen. 

Barn som sykler.
Vi ønsker at flere barn skal få et skoletilbud i sommerferien med læring, mestring og utforskning. Foto: GettyImages.

– Skole-Norge har lagt ned en kjempejobb under pandemien, men nedstengning og økt bruk av hjemmeskole har trolig ført til at en del elever har behov for å være mer sosiale, leke og skape nye vennskap, samt ta igjen tapt progresjon faglig, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H).  

Tapt verdifull undervisning  

Regjeringen har lagt fram en rekke nye kraftfulle tiltak for korona-rammede jobber, elever, studenter, permitterte og bedrifter. Tiltakene koster til sammen 16 milliarder kroner, hvor 2,2 milliarder av disse foreslås til tiltak for barn, unge og studenter.  

– Barn og unge har betalt en høy pris under koronakrisen. Elever og studenter har tapt mye verdifull undervisning, og mange unge og nyutdannede har utfordringer med å finne seg jobb, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) under fremleggelsen.  

500 millioner kroner foreslås altså til kommunene slik at de kan opprette sommertilbud for elever i grunnskolen. 

Kommunene kan ikke skylde på lommeboken 

Målet er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021. Det vil også bidra til at elever kan til å ta igjen tapt læring som følge av strenge smitteverntiltak i skolen i fjor og i år. 

– Mange barn har vært mye alene og trenger å få et sommertilbud som gir mestring, læring, utforsking og nye venner, sier Tybring-Gjedde. 

Nå krever jeg at pengene regjeringen foreslår faktisk går til gode sommertilbud til barna rundt omkring i landet. Vi har ikke råd til enda en sommer med avlyste sommertilbud, og nå kan heller ikke kommunene skylde på lommeboken, legger Tybring-Gjedde til.  

Målet er at flere skal få tilbud 

Kommunene kan inngå samarbeid med blant annet idrettslag, kulturskoler, foreninger og  leirskoler, alt etter hva som passer de lokale forholdene.  

– Midlene skal bidra til utvikling av nye tilbud eller til utvidete tilbud, men skal ikke finansiere eksisterende lokale tilbud. Målet er at flere barn skal få et tilbud i sommerferien, forteller Tybring-Gjedde. 

– Slike sommerskoletilbud kan også bidra til sommerjobbmuligheter for mange unge voksne og studenter ute i kommunene. På den måten løser man flere problemer på en gang, legger hun til.