Gratulerer med kvinnedagen!

Vi har kommet langt med likestillings arbeidet i Norge, men det er fortatt en jobb å gjøre. For selv om vi for tredje år på rad er kåret til et av verdens mest likestilte land, er vi ikke i mål.

Politiker Guro Angell Gimse avbildet foran Stortinget.
– Likestilling handler om ha like muligheter uansett kjønn, og ikke om at alle skal velge likt, skriver Guro Angell Gimse. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Likestilling kommer ikke av seg selv. Et utall modige kvinner og menn har gått foran og kjempet frem rettigheter og gitt kvinner muligheter. Anette Sagens og Maren Lundbys lange kamp for kvinners muligheter til å hoppe i samme bakkestørrelse som menn, er et eksempel på dette. Forrige uke kasserte Lundby inn gull i stor bakke i VM i Oberstdorf.

Vi har for eksempel fortsatt ikke likelønn og for mange kvinner jobber ufrivillig deltid. Det er fortsatt for få kvinner i toppen av næringslivet, og det forskes for lite på kvinnehelse. Derfor er 8. mars en dag hvor vi bretter opp ermene, og gjør oss klar til videre innsats.

Med Høyre i regjering har vi gjennomført flere politiske tiltak som har bidratt til økt likestilling i Norge.

Guro Angell Gimse, leder av Høyres Kvinneforum.

Vi har levert en kvinnelig gründerplan, vi har sørget for å sette sosial kontroll av jenter på dagsorden gjennom flere handlingsplaner og i løpet av våren kommer vi med ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem. Hvert år utsettes 100 000 kvinner i Norge og mange opplever store begrensninger og helseproblemer i livet på grunn av vold.

I tillegg har Helseminister Bent Høie satt i gang arbeidet med en ny stortingsmelding om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Der vil også vold i nære relasjoner være et tema.

Økonomisk selvstendighet er en forutsetning for å kunne leve frie liv. Menn tjener mer enn kvinner og det er menn som eier det meste av bedrifter og verdier. Regjeringen har satt i gang tiltak for å bekjempe lønnsforskjeller og ufrivillig deltid. Store bedrifter må nå rapportere på hvordan lønnen fordeler seg ut fra kjønn. Det må også rapporteres på hvor i bedriftshierarkiet henholdsvis menn og kvinner er innplassert. På denne måten kan den enkelte finne ut om bedriften praktiserer likelønn.

Likestilling handler om ha like muligheter uansett kjønn, og ikke om at alle skal velge likt. Vårt mål er at alle skal ha muligheten til å delta i fellesskapet og til å realisere sine ønsker og drømmer. Vi har kommet langt, men vi er ikke i mål. 

I dag ønsker jeg å gratulere alle med dagen. Sammen skal vi fortsette å jobbe for full likestilling for alle!