Erna Solberg: – Norges problem er ikke at staten er for fattig og bedriftene for rike

Aktiv næringspolitikk for Høyre handler om at vi som politikere skal være med som støttespillere, tilretteleggere og heiagjeng.

Erna Solberg avbildet på Høyres talerstol.
Næringspolitikk var tema i Ernas Solbergs tale. Hun snakket om hva Høyre har gjort og hva vi vil gjøre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Det sa statsminister og partileder Erna Solberg til Høyres sentralstyre. I talen snakket hun varmt om hvordan Høyre vil legge til rette for mer jobbskaping. Dette er en helt avgjørende del av regjeringens viktigste jobb fremover: Ta Norge trygt ut av krisen og tilbake til hverdagen. 

Erna Solbergs tale til Høyres sentralstyre 13. mars 2021. Video: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

– Når du har en ny forretningsidé, skal Høyre lytte. Vi skal hjelpe deg frem. Vi skal bedre rammebetingelsene for bedriftene, sier Solberg.

Bli bedre kjent med statsminister og partileder Erna Solberg her

Næringsutvikling handler om mer enn skatt

Næringsutvikling handler om så mye mer enn skatt. Det handler om forenkling av rapportering, lover og regler. Siden 2013 har regjeringen gjennomført forenklinger som gir næringslivet en årlig besparelse på 28 milliarder kroner.   

– Men vi er ikke i mål. Vi har mer jobb igjen for å digitalisere offentlig sektor og vi har mer jobb igjen for å gjøre regelverket enklere. Høyres programkomité foreslår derfor et forenklingspanel etter dansk modell med omvendt bevisbyrde. Har du forslag som kan forenkle lover, forskrifter eller byråkrati, skal du kunne få dem vurdert av panelet, sier Solberg. 

Høyre skal gjøre det enklere å drive bedrift

En av Norges største utfordringer er at vi må skape mer og inkludere flere. Vi trenger flere jobber i privat sektor for å finansiere velferden. Heldigvis er vi på riktig vei. Tross at landet står i en dyp krise er ikke alt bekmørkt.  

– Det pågår en gründerboom i Norge. Vi må 15 år tilbake for å finne like mange nyetableringer som i januar og februar. Gjennom vår tid i regjering har vi redusert skatter, forenklet regel og satset på forskning. Alt for å tilrettelegge for jobbskaping. Men vi må gjøre mer, sier Solberg. Og legger til:

– Derfor foreslår vi blant annet å utrede en gründerpermisjon. Slik kan heltidsansatte med fast stilling kreve seks måneders ubetalt permisjon for å skape sin egen bedrift.

Næringspolitikken viser de politiske skillelinjene

Høyre vil legge til rette for at næringslivet blir mer konkurransedyktig og at flere bedrifter lykkes. – Og at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nytenkende, sier Solberg.

Hun minner også om at det går et næringspolitisk skille i norsk politikk:

– Mellom Høyre som har en aktiv næringspolitikk, og venstresiden som vil ha en aktivistisk næringspolitikk. Venstresiden vil at Staten skal drive mer næringsvirksomhet. Høyre mener at det er næringslivet som vet best hvordan man skal drive næring.