Resolusjoner på Høyres landsmøte 2021

Erna Solberg på Høyres landsmøte
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

En resolusjon er et politisk vedtak, en beslutning eller uttalelse.

Høyres landsmøtet vedtok i dag en resolusjon som kommer med kortsiktige og konkrete tiltak som skal sørge for at ingen barn og unge skal stå igjen på rødt lys med sine utfordringer etter pandemien.

– I tiden fremover må vi sørge for flere tiltak som bedrer situasjonen til sårbare barn og unge. Vi må jobbe for å sikre dem som har mistet opplæring nødvendig støtte. Vi må sørge for hjelp til dem som har psykiske helseutfordringer, og vi må sørge for at arbeidsledigheten ikke biter seg fast og skyver de unge ut av arbeidslivet, sier stortingsrepresentant Margret Hagerup. Les mer her.

Last den ned her:

Dessuten har vi vedtatt en sikkerhetspolitisk resolusjon om trygg styring i en urolig verden.

I tillegg har Høyres landsmøte har vedtatt to uttalelser. Én om borgerlig samarbeid og én om Aleksej Navalnyj.

Last dem ned her: