Vi må ivareta barn og unge og sørge for at ingen står igjen alene

Den langvarige pandemien har medført redusert livskvalitet for flere. Det vil Høyre gjøre noe med.

Erna Solberg sammen med Margret Hagerup og to små barn. Bildet er tatt ute med tordenvær i bakgrunnen.
Foto: Cecilie Victoria Jensen, Høyre

Spesielt barn og unge har fått merke dette på kroppen. De har fått hverdagen snudd opp ned av smittevernstiltak, frykt for det usynlige viruset og savn etter venner og fritidsaktiviteter. Pandemien har hatt mange konsekvenser, og vi rammes ulikt. For enkelte har det vært en ekstra frihet, for andre har det vært en pålagt tvang.

Vi kjenner ikke langtidseffektene av hvordan korona vil prege generasjonen som nå vokser opp. Men vi vet at noen vil bære med seg konsekvensene lenger enn andre. Som samfunn må vi sørge for å bygge en så god bro som mulig, tilbake til et samfunn som ligner mer på det vi forlot i mars. Det har vært et år preget av hjemmekontor, hjemmeskole og mindre sosial kontakt. Det er mange som skal lære seg å mestre livet igjen.

– Kjøs-rapporten viser at pandemien og smitteverntiltakene har påvirket befolkningens livskvalitet og psykiske helse. Tross store omveltninger i hverdagen har heldigvis mange klart seg godt. Men gruppen har særlig pekt på behov for ytterligere tiltak for barn og unge i utsatte familier, og ungdom og unge voksne under utdanning og i etableringsfasen, sa Margret Hagerup i sin tale til Høyres landsmøte. 

Vi må sørge for å bedre situasjonen til sårbare barn og unge

– Elever har tapt læring, vært isolerte og mange har opplevd vanskelige ting i hjemmet. Noen vil stå igjen med konsekvenser lenger enn andre. Noen vil henge etter på skolen. Noen vil ha psykiske helseutfordringer. Andre vil ha problemer med å skaffe seg jobb, sa Margret Hagerup.

– I tiden fremover må vi sørge for flere tiltak som bedrer situasjonen til sårbare barn og unge. Vi må jobbe for å sikre dem som har mistet opplæring nødvendig støtte. Vi må sørge for hjelp til dem som har psykiske helseutfordringer, og vi må sørge for at arbeidsledigheten ikke biter seg fast og skyver de unge ut av arbeidslivet, fortsatte Hagerup.

Landsmøtet vedtok i dag en resolusjon som kommer med kortsiktige og konkrete tiltak som skal sørge for at ingen barn og unge skal stå igjen på rødt lys med sine utfordringer etter pandemien.

Her kan du lese resolusjonen + flere uttalelser