Erna med Høyres plan for flere jobber

Partileder Erna Solberg er optimistisk på veien ut av koronakrisen og har planen klar for hvordan vi skal få fart på Norge.

Portrettbilde av Erna Solberg
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Gjennom hele pandemien har jeg og andre i regjeringen hatt hyppige møter med bedrifter. Det har vært viktig å få tilbakemeldinger på hvordan koronaviruset og tiltakene våre slår ut i praksis. 

Men disse møtene har også gjort meg trygg på at det ute i det fantastiske landet vårt finnes ideer, skaperkraft og vilje nok til å møte de store utfordringene vi står overfor, sier Erna Solberg i sin tale til Høyres sentralstyre.  

Norge står overfor en todelt utfordring  

Erna Solberg forteller at den aller største utfordringen vi står overfor er todelt. For det første må vi skape flere jobber for å skaffe Norge flere bein å stå på, og vi må skape verdier gjennom flere næringer. For det andre må vi få flere i jobb, også de som ikke står i noen ledighetskø hos NAV nå, men som stod utenfor lenge før koronaen kom. 

– Jeg mener at alle som kan jobbe, bør jobbe. Den største forskjellen mellom folk i Norge er mellom de som er i jobb og de som ikke er det. Det er dette vi sikter til hver gang vi maser om å inkludere flere, sier Solberg.  

Derfor vil Høyre senke terskelen inn i jobb, øke kompetansen til de som trenger jobb, og styrke integreringen. Det er også derfor Høyre vil jobbe med nye samarbeidsformer mellom arbeidsgivere, og det offentlige hjelpeapparatet, slik at flere skal få en sjanse. 

Staten skal være heiagjeng  

Høyres aktive næringspolitikk handler om at staten skal gjøre det som er statens ansvar. Vi skal være en tilrettelegger for de som har de gode ideene, skaperkraften og viljen.  

– Kall det gjerne en heiagjeng. En heiagjeng som bidrar med et godt utdanningssystem i bunn, og med nødvendig kompetanseheving etter hvert. En heiagjeng som bidrar med utbygging av infrastruktur, enten det er vei eller bredbånd. Og en heiagjeng som bidrar med forenkling av regelverk, og som har støtteordninger som treffer næringslivet der det trengs mest, sier Solberg.  

Hun peker på at små- og mellomstore bedrifter driver Norge, og at vi trenger flere, men at ikke alle skal finne opp det nye Tomra, Ikea eller Spotify.  

– De fleste gründere driver en butikk, en frisørsalong eller et håndverkerfirma. Poenget er at du bruker skaperkraften og viljen du har i deg, og du gutser fordi du vil skape din egen lille arbeidsplass. Og hvis ting går bra: Også en arbeidsplass for andre.  

Rekordmange nye bedrifter 

Ifølge SSB ble det etablert 20.717 nye bedrifter i første kvartal i år.  

– Det har aldri vært registrert så mange etableringer i et kvartal. Alle de kommer ikke til å overleve. Men vi har definitivt kommet bedre ut av koronaen enn fryktet, sier Solberg.  

Enklere tilgang på kapital og en bedre opsjonsskatte-ordning for bedrifter i oppstarts- og vekstfasen er noe som har blitt pekt på som forbedringsområder i flere år. Det fikser vi nå. Og Høyre skal gjøre mye mer for de som vil starte for dem selv, eller som driver eller jobber i en liten eller mellomstor bedrift, lover Solberg.  

Slik skal Høyre bidra til at det blir skapt flere jobber 

Høyre går til valg på en rekke konkrete grep som skal bidra til at det blir skapt flere jobber i Norge. 

Venstresiden ser ut til å mene at det Norge trenger nå er at folk og bedrifter skal skatte mer for at staten skal kunne eie mer. Høyre tror det riktige nå er flere jobber i privat sektor og jobber som bidrar til statsbudsjettet, sier Solberg.   

Høyre vil blant annet opprette et hurtigspor, eller fast-track om du vil, for etablering av ny grønn industri og utvidelse av eksisterende industri i Norge. 

– Jeg er glad for å se at dette forslaget allerede er tatt varmt imot av aktører som Hydro, Elkem og Freyr, for å nevne noen, sier Solberg.  

Høyre vil også innføre: 

  • Et forenklingspanel som skal bidra til enda mindre byråkrati og enklere regler for bedriftene. 
  • En ordning for at heltidsansatte som drømmer om å starte noe for seg selv kan få ta ut gründerpermisjon.  
  • Vi skal sikre at offentlige anbuds-konkurranser blir utformet på en slik måte at små- og mellomstore bedrifter kan delta.  
  • Vi vil betydelig styrke satsingen på forsknings- og utviklingsmidler for å fremme ny teknologi. 
  • Vi skal fortsette effektiviseringen og digitaliseringen i offentlig sektor, samtidig som vi skal bremse veksten i statlig byråkrati. 

Høyre vil også gjøre tre konkrete grep innenfor skatt: 

  • Vi vil innføre et nytt målrettet skattefradrag for lavtlønnede unge under 30 år som er helt i starten av arbeidslivet.   
  • Vi gjør slik at ingen bedrifter i oppstarts- eller vekstfasen skal betale skatt for fordelen med en opsjon – før man faktisk har en gevinst å betale skatten med. 
  • Og vi kommer til å fortsette å redusere skatten på arbeidende kapital. Fordi den hemmer norske eiere i konkurranse med utenlandske eiere.  

Få fart på Norge igjen

– Disse ti punktene, og mye mer som fremgår av programmet vårt, er en oppskrift på flere jobber i privat sektor. Det er i privat sektor vi har sett permitteringer, at vi har sett folk miste jobben, og sett bedrifter slite. Derfor er dette viktig for å få fart på Norge etter koronakrisen, sier Solberg.  

IMF – Det Internasjonale Valutafondet – kom nylig med en vurdering av norsk økonomi sett opp mot koronaviruset. De anslår at nivået norsk økonomi var på før krisen, vil være hentet inn før vår kjære Konge holder nyttårstale 31. desember i år. 

– Det har vært veldig uoversiktlig, men det ser bra ut nå. Vi har manøvrert godt, ledigheten går ned, veksten går opp, vaksineringen går raskere. Nå er sommeren her, og vi skimter målstreken. 

Erna Solberg er klokkeklar i sin tale når hun sier at Norge trenger en Høyre-ledet regjering som mener at jobb nummer én er å skape flere jobber, og ikke en regjering som sier at punkt nummer én er å oppløse Troms og Finnmark fylke.  

– Nå må vi ha prioriteringene i orden. Vi i Høyre har tenkt å slåss til siste slutt, for hver bidige stemme. For det er våre løsninger som er egnet til å skape jobber, som er egnet til å sikre velferden, ikke deres, avslutter Solberg.  

Erna Solberg med en god kaffekopp

Erna Solberg

Erna Solberg er Høyres partileder. Hun har vært Norges statsminister siden høsten 2013 og innvalgt på Stortinget siden 1989.

bilde av kvinne med arbeidsklær

Skape mer og inkludere flere

Altfor mange nordmenn er helt eller delvis arbeidsledige og flere bedrifter ligger med brukket rygg. Sammen vil vi ta landet ut av krisen og få fart på Norge igjen.