Studenter skal trives, lære og få relevant utdanning

Med Høyre i regjering har studentene fått over 14 000 kroner mer å rutte med, over 17 000 studentboliger og rekordmange fullfører bachelorgraden raskere enn før. Allikevel synes mange studenter studietiden er utfordrende, særlig under koronaen. Høyre vil derfor fortsette å jobbe for at studentene får det bedre faglig, sosialt og psykisk.

Henrik Asheim. Foto.
Høyre har fem helt konkrete løfter til studentene som skal bidra til at de trives bedre, lærer bedre og har mer kontakt med arbeidslivet som en del av utdanningen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Mange piler peker i riktig retning, men vi skal videre. Høyre har fem helt konkrete løfter til studentene som skal bidra til at de trives bedre, lærer bedre og har mer kontakt med arbeidslivet som en del av utdanningen. Vi skal også fortsette å øke studiestøtten og bygge flere studentboliger slik vi har gjort de siste åtte årene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

I tillegg til å bygge flere studentboliger vil Høyre også bruke en del av pengene på å oppgradere og modernisere en del av de eksisterende studentboligene som trenger det.

Høyres fem løfter til studentene:

  1. Flere psykologer og rådgivere: Sosiale lavterskeltilbud, et godt faglig og sosialt miljø og samtaler med noen som kan hjelpe å sortere tankene er det viktigste og fungerer også forebyggende. Men for noen er ikke forebyggende arbeid eller lavterskeltilbud nok. Noen trenger mer hjelp. Derfor har vi stilt krav om at alle kommuner må ha psykolog og vi har gitt penger til å bygge opp det psykiske helsetilbudet i studentsamskipnadene. Det skal vi fortsette med.
  2. Bedre faglig oppfølging: Studiebarometeret viser at tilbakemelding og veiledning er noe av det studentene er minst fornøyde med. God faglig oppfølging er viktig for trivsel, for læring og for at studentene skal gjennomføre studiene på en god måte. Som student skal du være trygg på at du blir tatt godt imot når du starter på studiene. Derfor skal vi presisere i loven at universitetene og høyskolene ikke bare skal levere god undervisning, men også god faglig oppfølging av studentene.
  3. Alle skal få prøve seg i arbeidslivet: Det burde være like naturlig for en historiestudent å få prøvd seg i arbeidslivet som for en lærerstudent. Ikke bare er det et gode for historiestudenten, men også for den arbeidsplassen som velger å åpne seg opp for sine fremtidige kolleger. Derfor vil vi at flere studenter skal få muligheten til å prøve seg i arbeidslivet i løpet av utdanningen sin.
  4. Digitalisering: Det er ikke alle som har anledning til å flytte på seg for å studere. Derfor må vi også ha et fullverdig tilbud for de som av ulike årsaker ikke kan studere ved campus. Derfor skal vi opprette digitale studieplasser og flere desentraliserte tilbud som gjør at utdanning blir tilgjengelig for flere. Men vi skal også ta i bruk digitaliseringen til å gjøre utdanningen på campus bedre. Vi skal ikke ha mer av de månedene vi legger bak oss med ensomme studietimer på hybelen, men vi må bruke digitale verktøy til å gjøre studiene bedre.
  5. Sommerstudier: I dag er det få alternativer for de som ønsker å gjennomføre en mastergrad på kortere tid enn to år. Et forsøk med trisemester med sommerferie mellom semester 1 og 2 ville gitt de som ønsker raskere progresjon en mulighet til det. Det gagner både den enkelte og samfunnet. Det er også for få muligheter til å ta litt fag om sommeren for både studenter og andre som ønsker litt faglig påfyll. Det ønsker vi å skape større muligheter for å gjøre.