Erna Solberg lover et konstruktivt Høyre i opposisjon

— Velgerne har nå sagt sitt. Et flertall har stemt på partier som ønsker en annen regjering enn dagens regjering som består av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Erna Solberg på scenen med konfetti rundt seg under Høyres valgvake 2021
Erna Solberg ble dynket i et regn av konfetti og vill jubel etter sin tale under Høyres valgvake 13. september 2021. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Slik innledet partileder og statsminister Erna Solberg sin pressekonferanse dagen etter stortingsvalget 2021. Hun benyttet også anledningen til å takke alle som brukte stemmeretten sin og viste til at demokratiet står sterkt i Norge.

Over 600 000 mennesker stemte Høyre i valget. Det var likevel en tilbakegang.

– Det var ikke uventet etter åtte år i regjering. Nå ser jeg tilbake på disse åtte årene med stolthet. Det er en stolthet jeg opplever å dele med hele partiet, sa Erna Solberg.

Høyre har vært på jobb for et bedre Norge

På Høyres vakt har Norge blitt styrt trygt siden 2013. Erna Solberg og Høyre har ledet landet gjennom et oljeprisfall, en flyktningkrise og koronapandemien. Vi har jobbet for et trygt, fremtidsrettet og bærekraftig Norge med muligheter for alle. Under pressekonferansen løftet Solberg frem noen av Høyres viktigste resultater:

  • Vi har løftet kunnskapen i skolen. Rekordmange ungdommer fullfører videregående skole.
  • Satsingen på kompetanse og inkludering har åpnet flere veier inn i arbeidslivet for de som har stått i fare for å falle utenfor.
  • Ventetiden på behandling i helsetjenesten er redusert og valgfriheten for pasientene har økt.
  • Fritt behandlingsvalg har gitt en mer rettferdig helsetjeneste. Satsingen på psykisk helse og rus har økt.
  • Økt satsing på infrastruktur binder landet langt bedre sammen.
  • Klimagassutslippene går ned og det grønne skiftet i næringslivet pågår for fullt.
  • Vi har modernisert og digitalisert offentlig sektor.
  • Og vi har ikke vært redd for å gjennomføre reformer. Reformer som vi nå ser gir bedre resultater og mer effektiv bruk av fellesskapets midler.

Gratulerte Støre med seieren

Flertallet av velgerne ønsker skifte, og Jonas Gahr Støre (Ap) vil bli Norges neste statsminister.

– Jeg gratulerer Jonas Gahr Støre med seieren. Han står nå overfor store og viktige oppgaver. Det vet jeg mye om. Jeg ønsker han lykke til i et arbeid som er viktig for hele landet, sa Solberg.

Vil ikke gi seg som Høyre-leder

Selv om Ernas Solbergs vakt i regjeringen er over for denne stortingsperioden, har hun ingen planer om å gi seg som partileder. Til pressen sa hun at hun ønsker å lede Høyre til en ny valgseier ved neste valg i 2025.

– Ja. Jeg har sagt at dette er en diskusjon som vi må ta i vårt parti. Jeg har motivasjon og lyst til å fortsette, sa hun til VG.

Norges viktigste politiske verksted

– Høyre har de siste åtte årene vært Norges viktigste politiske verksted. Det skal vi være fremover også, sa Erna Solberg.

– For Høyres del vil vi nå gå i opposisjon til den nye regjeringen når denne blir utnevnt. Høyre vil føre en tydelig, men konstruktiv, opposisjonspolitikk slik vi gjorde under den rødgrønne regjeringen frem til 2013.