Erna Solberg: – Høyre er klar for omkamp

Statsminister Erna Solberg oppsummerer tiden i regjering og valgkampen. Nå lover hun å fortsette å kjempe for Høyres saker i opposisjon, og er klar for å farge kommunene blå om to år. 

Erna Solberg går inn på Høyres valgvake.
Erna Solberg på vei inn til Høyres valgvake i Oslo 2021. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Statsminister Erna Solberg oppsummerer tiden i regjering og valgkampen. Nå lover hun å fortsette å kjempe for Høyres saker i opposisjon, og er klar for å farge kommunene blå om to år.  

– Denne uken har vi lagt en intens valgkamp bak oss. Høyrefolk har stått på fra morgen til kveld, fra nord til sør. Vi har gjort vårt beste. Etter åtte år i regjering kan Høyre fortsatt notere mer enn 20 prosents oppslutning. En av fem velgere stemmer på oss, sier statsminister Erna Solberg stolt til Høyres sentralstyre. 

Hun benytter anledningen til å takke for innsatsen, og si at det er lov å ta fri i helgen. Men at neste økt starter allerede på mandag.   

Klar for kommunevalg 

– Neste store etappe for Høyre er kommunevalget om to år. Selv om landet fremover skal styres av en rød regjering, så tror jeg vi allerede nå kan samles om følgende mål: Enda flere nordmenn skal få gleden av å bo i en høyrestyrt kommune etter valget om to år, sier Solberg.  

Hun forteller at det finnes mange gode resultater å vise til i stortingsvalget, som Høyre skal bygge videre på frem til lokalvalget. Men at hun skal være ærlig på at hun ikke er helt fornøyd med valgresultatet.  

– Vi burde klart oss enda bedre i noen av de store byene. Og vi burde gjort det bedre i mange mindre kommuner over hele landet, sier hun, og legger til at vi står uten stortingsrepresentanter fra Finnmark og Nord-Trøndelag.  

Derfor skal Høyre bruke de neste to årene på å bygge organisasjonen enda sterkere, og farge enda flere kommuner blå – fordi det er bra for folk og bedrifter.  

Utfordringer Høyre må løse fra opposisjon 

Fremover skal hun og Høyre fortsette å jobbe hardt for at Norge blir et enda bedre land å bo i.  

– De neste årene blir det riktignok ikke fra regjeringskontorene, men fra Stortinget i opposisjon, sier hun. Og den jobben blir viktig. For uavhengig av hvem som sitter i regjering, står Norge overfor noen utfordringer.  

Statsministeren trekker blant annet frem at vi blir stadig flere eldre og relativt sett færre i arbeidsfør alder, at det blir vanskeligere å klare seg i arbeidsmarkedet uten videregående skole eller rett kompetanse, at vi blir flere eldre som trenger helse- og omsorgstjenester, at helsekøene har økt under koronakrisen, at vi skal kutte utslippene samtidig som vi ikke kutter utviklingen eller fratar fremtidige generasjoner gode velferdstjenester og jobber å gå til.   

– Jeg er sikker på at selv om Høyres arbeidsøkt i regjering er over for denne gang, så trengs våre ideer og løsninger for å møte disse utfordringene. Og vi tar med oss erfaringer og lærdommer fra tiden i regjering, sier Solberg.  

I valgkampen la Høyre frem syv løfter fra Høyre. De handler om gode lærere og å få flere elever til å fullføre videregående skole, å skape flere jobber særlig i privat sektor, å kutte ventetidene for helsehjelp, å sørge for at utslippene går ned samtidig som verdiskapingen går opp, at mennesker får friheten til å bo og leve der de vil, at innbyggerne skal være trygge ikke bare på gata, men også på data, og at vi må styrke det sosiale sikkerhetsnettet.  

– Vi skal kjempe for disse sakene også når vi nå går i opposisjon, lover hun.  

Stolt av hva Høyre har fått til 

-Etter åtte år i regjering kan vi si at Høyres politikk preger landet, og kommer til å gjøre det en god stund fremover også, sier hun og løfter frem:  
 

  • Siden 2014 har 47.000 lærere har fått tilbud om videreutdanning.  
  • Gjennomføringsgraden i videregående skole er økt fra 72 til 80 prosent.  
  • Vi har innført pakkeforløp for kreftbehandling, psykisk sykdom og rusbehandling. 
  • 60 000 pasienter har benyttet fritt behandlingsvalg. 
  • Vi har nesten doblet samferdselsinvesteringene. Og gjennom Nye Veier AS bygger vi veiene raskere og billigere enn før. 
  • Vi har modernisert og digitalisert offentlig sektor, og vi har gjennomført reformer som vi nå ser at gir bedre resultater og mer effektiv bruk av fellesskapets ressurser. 
  • Samtidig går klimagassutslippene ned, og vi ser enorme investeringer i grønn teknologi fra næringslivet. 
  • Nå er også sysselsettingen tilbake der den var før koronapandemien. Det er faktisk rekordmange ledige stillinger, og den høyeste sysselsettingen noensinne. I tillegg er handelsoverskuddet på et nivå vi ikke har sett på mange år. 

Klar for omkamp 

– Jeg innrømmer, det er litt trist å forlate regjeringskontorene. Vi hadde fortsatt mye å utrette, og jeg ville aller helst kjempe for alle disse sakene fra posisjon – og ikke opposisjon, sier hun.  

Til tross for valgnederlaget er Erna Solberg stolt av det Høyre har fått til, og lover at Høyre er klar for omkamp.