Dette skal Høyre utfordre den nye regjeringen på

– I Stortinget vil Høyre være et konstruktivt opposisjonsparti, men også utfordre regjeringen.

Erna Solberg fotografert utendørs med blurry bakgrunn.
Partileder og parlamentarisk leder Erna Solberg mener at Hurdalsplattformen på mange områder er lite konkret. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Det sa Erna Solberg da regjeringserklæringen og trontalen ble debattert 20. oktober 2021. Dette var Solbergs første stortingsdebatt som nyvalgt parlamentarisk leder.

Hun mener regjeringserklæringen er for lite konkret:

– På mange områder er Hurdalsplattformen preget av ambisjoner og mål som også den forrige regjeringen hadde. Det er bra, og viser at vi står sammen om mye. Men på mange områder er plattformen lite konkret, så det gjenstår fremdeles å se hva slags politikk de vil føre.

– Mest konkret er plattformen når det handler om å reversere og se bakover, la hun til.

For eksempel når det gjelder klima, er plattformen bare konkret når det kommer til hvor innsatsen mot utslipp av klimagasser skal svekkes.

– Høyre kommer derfor til å utfordre regjeringen med konkrete forslag. Forslag som vil fortsette å redusere utslippene av klimagasser, sa Solberg.

Vil styrke det internasjonale samarbeidet og satsingen på hav

Erna Solberg var tydelig på at Høyre vil styrke det internasjonale samarbeidet for å møte de utfordringene Norge og verden står overfor.

– Et godt forhold til de landene som står oss nærmest er god beredskap. Det har vi lært under pandemien. EØS-avtalen bidro til å få smittevernutstyr inn i landet og til å skaffe oss vaksiner.

– Et godt forhold til våre europeiske venner og allierte er en viktig investering for den dagen det virkelig kniper. Og det er viktigere for Norge og vår beredskap enn det er for landene som er med i EU.

Solberg var også overrasket over den nye regjeringens manglende interessere for Norges internasjonale satsing på hav.

– Det er i vår interesse at andre land forvalter sine havressurser på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Mye går i riktig retning

– Regjeringen tar over på et tidspunkt hvor pilene peker i riktig retning, sa Erna Solberg, og listet opp flere punkter:

  • Utslippene av klimagasser går ned. Særlig viktig er utviklingen i transportsektoren. I september var 77 prosent av nyregistrerte personbiler et nullutslippskjøretøy.
  • Det blir færre arbeidsledige. Stadig flere bedrifter melder nå at mangel på arbeidskraft hindrer videre vekst og verdiskaping.
  • Sysselsettingsandelen er høyere enn da Solbergs regjering tiltrådte.
  • Stadig flere fullfører videregående opplæring. Flere velger yrkesfag. Rekordmange jenter har søkt seg til guttedominerte utdanningsprogram.
  • Andelen på helserelaterte ytelser blir mindre, om en ser bort fra en kortvarig økning under pandemien.
  • Industriens konkurransekraft mot utlandet er betydelig bedret.
  • Norsk eksport er rekordhøy.
  • For første gang på mange år var det i 2019 lavere andel barn i fattige familier enn året før.
  • Og selv i en verden hvor forskjellen øker, så er inntektsulikheten i Norge stabil.

– Høyre vil fremme konkrete forslag som bidrar til at pilene fortsetter å peke i riktig retning for Norge, sa Solberg.