Slik vil Høyre knuse gjengkriminaliteten

På kort tid er flere unge skutt i gjengkonflikter i Oslo. Nå foreslår Høyre kraftfulle tiltak: – Dette er veldig alvorlig, sier Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland.

nærbilde av politi
– Med denne pakken viser vi at vi har lyttet til fagfolk, skjønt utfordringen og handler ved å foreslå konkrete tiltak, sier justispolitisk talsperson Sveinung Stensland. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Det er ikke svenske tilstander i Norge, men vi må ikke være naive, sier Høyres ferske justispolitiske talsperson, Sveinung Stensland, når han legger frem ny pakke for å slå ned på gjengkriminaliteten i hovedstaden.

I løpet av høsten har åtte unge menn blitt skutt i Oslo, hvorav én av disse har mistet livet. Politiet bekrefter at alle hendelsene har koblinger til gjengvirksomhet. Det bekymrer Stensland.

Se hele pressekonferansen her:

– Veldig alvorlig

– Dette er veldig alvorlig, og det er behov for flere tiltak for å forhindre at volden øker ytterligere og sprer seg til andre steder av landet, sier han.

For under ett år siden ble de daværende regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF enige med Fremskrittspartiet om ni tiltak som skulle styrke innsatsen mot ungdoms- og gjengkriminalitet i Norge. Partiene la den gang også 60 millioner kroner på bordet til gjennomføringen.

– Tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet var en viktig prioritet for Solberg-regjeringen. Det er viktig at dette arbeidet følges opp og har jevnt, høyt trykk, sier Heidi Nordby Lunde, som er stortingsrepresentant fra Oslo Høyre.

Behov for bredt spekter av tiltak

Hun mener det er kritikkverdig at midler til områdesatsinger i utsatte områder, som Oslo sør-satsingen, drukner i byråkrati og blir stående ubrukte.  

– Særlig områder som sliter med gjengkriminalitet, dårlige skoleresultater og høy arbeidsledighet trenger et bredt spekter av tiltak. Dette er ikke justispolitikk alene. Byrådet i Oslo må følge med og følge opp, sier Nordby Lunde.

– Som hovedstad fungerer Oslo som en åre for kriminalitet inn i Norge. Det betyr at hvis kriminaliteten får blomstre i Oslo, er det større sannsynlighet for at den vil spre seg til andre steder i landet også. Et hissig gjengmiljø i Oslo kan altså på sikt gi utfordringer med narkotika, ulovlig våpensalg og økt voldskriminalitet andre steder i landet også, supplerer Stensland.

Må få kontroll på situasjonen

Etter innspill fra Politiets Fellesforbund, Norsk politilederlag og Oslo politidistrikt, vil Høyre nå fremme en rekke forslag for å få kontroll på situasjonen i Oslo, trygge utsatte områder og forebygge gjengvirksomhet.

– Justisministeren har hatt flere møter med både Oslo kommune og Oslo-politiet, men foreløpig ikke signalisert hvilke tiltak hun vil prioritere. Vi ønsker fortgang i dette arbeidet, sier Nordby Lunde.

– Derfor tar vi nå saken i egne hender. Vi vil starte arbeidet med å utforme en rekke forslag som Stortinget skal behandle forløpende. Her håper vi at justisministeren er sitt ansvar bevisst, og følger opp Høyres forslag. Dette er tross alt ikke noe vi bare har kokt sammen på et konferansesenter, men direkte utviklet etter innspill fra politiet selv, slår Sveinung Stensland fast.

Grafikk: Mathias Willassen Hanssen / Illustrasjonsbilde: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Med denne pakken viser vi at vi har lyttet til fagfolk, skjønt utfordringen og handler ved å foreslå konkrete tiltak. Det er mer enn hva regjeringen kan skryte av, sier han og peker på at silkehanskene må av i møte med gjengene.

Se komplett liste over tiltak og vilkår for tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet her:

 • Våpenamnesti: Fritak for straff ved besittelse av ulovlige våpen, dersom man leverer våpenet til myndighetene i løpet av en fast oppgitt periode.
 • Omvendt voldsalarm for gjengkriminelle:
  • for å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden eller når omstendighetene gir grunn til frykt for slike forstyrrelser
  • for å ivareta enkeltpersoners eller allmenhetens sikkerhet
  • for å avverge eller stanse lovbrudd (som f.eks. rekruttering til kriminelle gjengmiljøer)
 • Innføre hurtigspor for fengsling av ungdoms- og gjengkriminelle for å sikre en rask og følbar respons.
 • Snu prosessbyrden ved å utvide politi- og påtalemyndighetens mulighet til å ilegge multikriminelle gjengmedlemmer oppholdsforbud uten rettslig prosess, men innenfor rammene av EMK artikkel 11 og grunnlovens § 106, hvis:
  • området tjener som tilholdssted for sårbare unge som f.eks. skoler, fritidsklubber m.m.
  • personens tilstedeværelse innebærer risiko for angrep, rekruttering til gjengvirksomhet eller utfordrer plikten til å ivareta barnets beste.
 • Sikre at nye midler til politiet benyttes på mannskaper og forebygging, fremfor kontorlokaler, for å skape dialog og tillit i lokalmiljøet.
 • Innføre permanent områdebevæpning i utsatte områder i Oslo, der politimesteren sammen med GDE-lederne gjør en helhetlig vurdering og vurderer det slik at bevæpning er nødvendig for å ivareta innbyggernes sikkerhet. Områdebevæpningen er en utvidelse av punktbevæpningen, og kan f.eks. avgrenses til bydeler eller geografiske driftsenheter. Områdebevæpning i Oslo vil også være et prøveprosjekt for lignende tiltak i resten av landet.