Høyres tiltak mot høyere strømpriser

I møte med rekordhøye strømpriser foreslår Høyre, Venstre og KrF en målrettet strømpakke til norske husholdninger, og studenter og elever.  

Tina Bru i profil.
Høyre, Venstre og KrF foreslår å bruke det ekstraordinære utbyttet fra Statkraft til en strømpakke målrettet mot de husholdningene som rammes hardest av økte strømpriser, i tillegg til borteboende studenter. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

– Om de høye strømprisene skal vare gjennom vinteren blir det vanskelig for mange. Derfor foreslår Høyre, Venstre og KrF å bruke det ekstraordinære utbyttet fra Statkraft til en strømpakke målrettet mot de husholdningene som rammes hardest av økte strømpriser, i tillegg til borteboende studenter, sier finanspolitisk talsperson og nestleder i Høyre Tina Bru.

Støre-regjeringen smører for tynt utover

Regjeringen har foreslått et kutt i elavgiften som smøres tynt utover hele Norges befolkning. 

– Det er lite målrettet mot de med lave inntekter og behov for økonomisk hjelp, og gir mest hjelp til de med størst boliger. Derfor foreslår Høyre en ny ordning der vi avgrenser støtten til de med lave eller middels inntekter og gir støtte basert på antall personer som bor sammen, sier Bru.

Bør få penger tilbake

– Vi er dessuten sterkt kritiske til at Støre-regjeringen og SV velger å bruke et ekstraordinært høyt utbytte fra Statkraft på permanente utgiftsøkninger for staten, som gir forpliktelser i flere år. Vår mening er at dette bør gå tilbake til de som nå betaler ekstraordinært høye strømregninger, noe staten får ekstra inntekter fra, og spesielt til de som rammes hardest. Derfor foreslår vi å bruke hele det ekstra utbyttet fra Statkraft på 2,3 mrd. kroner til dette. 

Høyre foreslår samtidig en omprioritering fra det tidligere forslaget om 1,5 øre redusert elavgift til alle. Slik utviklingen i strømpris er nå mener Høyre det er langt viktigere å målrette tiltaket mot de som trenger det mest, og som nå sliter med å betale strømregningene sine. Dette betyr en reallokering av nesten 800 millioner. 

– Dersom vi for eksempel målretter ordningen mot husholdninger med samlet inntekt under 1,2 millioner kroner i 2020, så kan dette forslaget gi rundt 750 kroner redusert strømregning per person i en husholdning. En familie med to voksne og to barn vil da få rundt 3 000 kroner lavere strømregning i vinter, sier Bru.

Mer treffsikkert

Høyre mener forslaget treffer mye bedre de som trenger pengene aller mest. Det er bedre enn å smøre tynt utover til alle. 

– I forslaget vi fremmer i Stortinget i morgen, så ber vi regjeringen snarest mulig utforme de konkrete detaljene til hvordan et tiltak som dette kan gjennomføres, både praktisk og på kortest mulig tid, og komme tilbake til Stortinget med dette. Pengene bør utbetales så tidlig som mulig i 2022, sier Bru og legger til:

– Til slutt, så foreslår vi en egen pakke for borteboende studenter og elever i videregående skole. Mange av disse rammes også av høyere strømregninger. Vi foreslår derfor en ekstra utbetaling av stipend på 1000 kr i vinter.