Erna Solberg: –Tryggheten er blåst bort av Putins bomber

Tiden for naivitet i vårt forhold til Putins Russland nå må være over en gang for alle, sa Erna Solberg da hun åpnet Høyres landsmøte.

Leder Erna Solberg på scenen under Høyres landsmøte 2022.
Erna Solbergs tale til Høyres landsmøte inneholdt temaer som krigen i Ukraina, norsk økonomi, næringsutvikling, inkludering, klima, skole med mer. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

For første gang siden 2019 samles Høyre til fysisk landsmøte på Gardermoen. Krigen i Europa danner et dystert bakteppe. Midt i hjertet av Europa regner bombene over forsvarsløse mennesker. Millioner av ukrainere har lagt på flukt. Noen av dem har kommet til Norge og er nå innlosjert på hotellet ved siden av landsmøtehotellet.

– Vi skal møte dem med varme, trygghet og muligheter mens de venter på anledningen til å vende tilbake til et fritt Ukraina. Nå er det Norge som er nærområde. Det forplikter, og Norge skal stille opp, sa Solberg.

– Den ulovlige og uprovoserte krigen mot Ukraina har sjokkert en hel verden. Tryggheten er blåst bort av Putins bomber. Jeg er glad for å se at mange nå etterforsker disse forbrytelsene. Denne gangen må det bli et rettsoppgjør hvor de skyldige stilles til ansvar.

NATO og internasjonalt samarbeid

Solberg løftet viktigheten av NATO og internasjonalt samarbeid for å sikre Norges trygghet. Under den Høyre-ledede regjeringen ble forsvarsbudsjettene styrket kraftig og det er kjøpt inn mye nytt utstyr. I årene fremover vil høyrelederen ha en kraftig økning av forsvarsbudsjettene. Det innebærer mer utstyr, flere soldater og økt forsvarsevne. Solberg mener også at Norge må realitetsorientere vårt forhold til Russland.

– All kontakt med Russland må baseres på at det er Putins Russland vi snakker med. Styrt av en person som har løyet så mye, brutt så mange lover, traktater og avtaler, at hans løfter aldri må stoles på igjen. Tiden for naivitet i vårt forhold til Putins Russland må nå være over en gang for alle, sier Solberg.

Erna Solbergs tale til Høyres landsmøte inneholdt temaer som krigen i Ukraina, norsk økonomi, næringsutvikling, inkludering, klima, skole med mer. Du kan lese hele talen her:

Inkluderingspartiet

Arbeidsledigheten i Norge er nå på sitt laveste nivå siden 2008. En grunn til at det går veldig bra i næringslivet er at Høyre-regjeringen tok godt vare på arbeidsplassene under koronapandemien. Høyres jobb fremover, blir å lete etter enda flere gode løsninger på de store utfordringene. En av de utfordringene er å inkludere flere mennesker i arbeidslivet.

– Det er fryktelig mange veier ut av arbeidslivet. Men det er altfor få veier inn. Høyres jobb de kommende årene blir å skape nye veier inn i arbeidslivet, sa Solberg.

– Når vi igjen ber om velgernes tillitt i 2025, skal vi ha planen klar. Flere m å inkluderes i vårt samfunn, og Høyre skal bli inkluderingspartiet. 

Hun poengterte at dette er arbeids om krever innsats over tid. Det må bygges sten på sten. Høyre la et godt grunnlag da vi satt i regjering. Vi startet inkluderingsdugnaden. Reformerte hele integreringsområdet. Innførte aktivitetskrav for unge sosialhjelpsmottakere. Etablerte kompetansereformen. Startet opp fullføringsreformen og økte andelen som fullfører videregående skole.

– De siste månedene har stortingsgruppen jobbet med å finne løsninger slik at flere voksne kan fullføre videregående opplæring. For meg er dette politisk arbeid på sitt beste. Og jeg inviterer dere alle med på å utvikle flere slike løsninger for å inkludere flere i vårt samfunn fremover.

– I 2025 skal Høyre være forsvarspartiet, næringspartiet, skolepartiet og ikke minst skal vi være inkluderingspartiet. 

Høyres landsmøte 2022