Høyre vil styrke fastlegeordningen med 200 millioner kroner

Høyre foreslår å bruke 200 millioner kroner på å styrke fastlegeordningen i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Portrettbilde av Tone Wilhelmsen Trøen
– Fastlegeordningen er en forutsetning for en velfungerende helsetjeneste, sier Høyres helsepolitiske talsperson Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Monica Jenssen

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) behandles i Stortinget i juni. Høyre foreslår å styrke fastlegeordningen med 200 millioner kroner i sitt forslag. For mange fastleger opplever arbeidshverdagen som så belastende at de slutter i jobben.

– Situasjonen i fastlegeordningen er alvorlig og ytterligere forverret. For mange fastleger opplever arbeidshverdagen som så belastende at de slutter i jobben, sier Høyres helsepolitiske talsperson Tone Wilhelmsen Trøen.

Alle skal ha en fastlege når de trenger den

Over 150.000 nordmenn mangler fastlege. Det haster å sikre at fastlegene kan få redusert antall pasienter på listene sine, slik at flere fastleger blir i jobben og at de som har sluttet kommer tilbake.

– Fastlegeordningen er en forutsetning for en velfungerende helsetjeneste. For Høyre er det viktig at alle føler seg tygg på at fastlegen er der når de trenger den, sier Wilhelmsen Trøen

Høyre styrker fastlegeordningen med 200 millioner kroner for å øke basistilskuddet som vil bidra til at den gjennomsnittlige belastning pr. fastlege kan reduseres.

– For oss handler dette om å bidra til at situasjonen ikke forverrer seg slik at så mange som mulig har en fastlege å gå til når de trenger det, avslutter Wilhelmsen Trøen.

Med dette fortsetter Høyre styrkingen av handlingsplanen for allmennlegetjenesten de la frem i regjering.

Høyres styrking av fastlegeodrningen i regjering

  • Solberg-regjeringen etablerte en handlingsplan for allmennlegetjenesten i dialog med legeforeningen og KS og fylte budsjettene med penger til de tiltakene det er enighet om i planen;
  • I 2020 styrket vi fastlegeordningen med 350 millioner kroner. Innførte grunntilskuddet for fastleger med mindre enn 500 pasienter på listen.
  • I 2021 styrket vi handlingsplanen med 450 mill + 75 mill. i revidert = 525 mill. kr
  • I 2022 styrket vi handlingsplanen med 300 mill.

Nå foreslår vi ytterligere 200 mill. kr i vårt alternative RNB

Tina Bru i profil

Høyres forslag til revidert nasjonalbudsjett

Høyre foreslår å bruke mindre oljepenger enn det regjeringen har lagt opp til i sitt forslag til reviderte nasjonalbudsjett.