Høyre vil styrke arbeidet med spiseforstyrrelser

Høyre foreslår å styrke arbeidet med spiseforstyrrelser i sitt alternative forslag til revidert nasjonalbudsjett. 

Portrettbilde av Sandra Bruflot
Høyre mener regjeringen må få farten opp og ikke la dagens unge vente enda lengre.  

– Jeg blir oppriktig bekymret av å høre at helsevesenet ikke har kapasitet til å behandle unge som sliter med spiseforstyrrelser. Det viktigste vi kan gjøre er å sikre at de får rask og riktig hjelp og behandling, sier stortingsrepresentant Sandra Bruflot (H). 

Et økende problem

Ifølge en ny rapport fra ROS lider 88.000 nordmenn av en form for spiseforstyrrelse. Nær halvparten av alle sykdomstilfeller rammer unge under 30 år, og om lag 3 av 4 er kvinner.  

– Tilbakemeldingen fra de som jobber med spiseforstyrrelser etter to år med pandemi er urovekkende. De som tar kontakt for å få hjelp, er yngre enn før, sykere enn før og de er flere enn før, sier Bruflot. 

For barn og unge i psykisk helsevern har ventetidene i snitt økt med nesten en uke fra 2020 til 2021, og bare siden januar i år har gjennomsnittlig ventetid økt til 54 dager.  

– Ventetidene i helsetjenesten går feil vei. Vi ser en særlig rask økning i spiseforstyrrelser hos barn og unge, som gjør at flere trenger behandling for å bli friske, sier Bruflot.  

Budsjettet må økes

Høyre mener regjeringen må få farten opp og ikke la dagens unge vente enda lengre.  

– Vi må snu utviklingen og få ned ventetidene. Et riktig sted å starte ville vært å prioritere mer penger til behandling av spiseforstyrrelser. Noe regjeringen ikke gjør.

Høyre foreslår derfor i sitt alternative forslag til revidert nasjonalbudsjett å styrke arbeidet med spiseforstyrrelser med 25 millioner kroner. Det skal behandles på Stortinget nå i juni. 

– Regjeringen gikk høyt på banen i valgkampen med lovnader på psykisk helse for barn og unge. Hittil har vi sett lite handling, til tross for at vi har et økende og alvorlig problem med en stadig yngre og sykere pasientgruppe.  

Høyre foreslo 10 millioner til lavterskel-tilbud for å forebygge spiseforstyrrelser da Stortinget behandlet korona-krisepakke i januar. Det stemte de mot.  

– Nå ligger det heller ikke penger inne i deres forslag til revidert. Det holder ikke med fine ord. sier Bruflot.  

Gjennomslag i Stortinget

Nylig vedtok Stortinget at regjeringen må sørge for at alle psykisk syke barn og unge under 13 år som har behov for det, får tilgang på døgnbehandling både på ukedager og i helgene.  

– Vi vet at når barn må flyttes over på andre avdelinger i helgene kan det ta lengre tid å bli frisk. Barn med spiseforstyrrelser eller andre alvorlige psykiske lidelser skal selvfølgelig ha plass i helgene også dersom de trenger det. Nå må regjeringen sørge for at det kommer på plass. Det er helt avgjørende for både barna og foreldrene deres, sier Bruflot.