Utfordringene på ungdomsskolen må løses

Vårt mål er å bidra med nye ideer og løsninger og skape en offentlig debatt om hva som skal til for å fornye ungdomsskolen, sier Høyres skolepolitiske talsperson, Jan Tore Sanner.

Jan Tore Sanner
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Et bredt flertall på Stortinget stilte seg bak Høyres forslag om ungdomsskolereform tidligere i vår. Da ble det enighet om at det er utfordringer med motivasjon, læringsglede og trivsel hos elevene på ungdomsskolen som må tas tak i.

Høyre var det eneste partiet som gikk til valg på en ungdomsskolereform, nå starter vi arbeidet med å fylle den med innhold, sier Høyres skolepolitiske talsperson, Jan Tore Sanner. 

Disse fem utfordringene må løses: 

  1. For mange elever som går ut av ungdomsskolen med svake grunnleggende ferdigheter. Det er betydelige kjønnsforskjeller i elevenes resultater.   
  1. Stort sprik mellom elevenes faglige nivå på ungdomsskolen, og skolen klarer ikke å tilpasse undervisningen til hver enkelt.    
  1. Elevers motivasjon og opplevelse av mestring faller på ungdomsskolen.   
  1. Det er for høyt fravær på ungdomsskolen.   
  1. Ungdomsskolen gir ikke elever en god nok forberedelse til videre utdanning, særlig inn mot yrkesfaglige utdanningsløp.  

– Mye av det vi gjorde i regjering vil få positive konsekvenser for elevene på ungdomstrinnet. Slik som kompetanseløftet, fornyelse av lærerplaner som legger til rette for mer praktisk og variert undervisning og styrket tidlig innsats, fortsetter Sanner.

Det har bidratt til at rekordmange fullfører videregående på normert tid, skolen løfter de elevene med det svakeste utgangspunkt mest, over halvparten av eleven velger yrkesfag på videregående.

– Derimot ser vi av utfordringene som fremdeles er synlige i skolen at vi trenger å gi ungdomsskolen et ekstra løft.  

Vil ikke vente på regjeringen

Regjeringen skal legge frem en ungdomsskolereform der de vektlegger endringer som skal bidra til å øke elevenes motivasjon, læring og trivsel, og styrke den praktiske læringen. Regjeringen skal inkludere sektoren tett i arbeidet. Derimot vil ikke forslaget deres komme før senere.

– Vi har ikke tid til å vente på at regjeringen kommer med sitt forslag i 2023 eller 2024. Vårt mål er å bidra med nye ideer og løsninger og skape en offentlig debatt om hva som skal til for å fornye ungdomsskolen, og det arbeidet starter vi allerede nå, sier Sanner.  

Torsdag 16. juni startet Høyre arbeidet med et åpent seminar hvor ulike forskere, eksperter og fagpersoner bidro med synspunkter på de fem problemstillingene. 

– Gjennom både seminarer og besøk skal vi skaffe oss tanker og forslag til endringer som kan gjennomføres i ungdomsskolen, og at både organisasjonene, lærere, elever og foreldre skal bli hørt på veien.

Ber om innspill   

Høyres skolepolitiske talsperson viser til at kommunene og politikerne rundt om i hele Norge vil spille en viktig rolle i arbeidet fremover.  

– Kommunene som skoleeiere har også et viktig spillerom her. Det skjer utrolig mye godt arbeid på ungdomskoler, og for ungdomsskoleelever, rundt om i landet. Høyre vil i tiden fremover jobbe tett sammen med våre lokale politikere med å løfte frem gode eksempler som vi bør la oss inspirere av i arbeidet.