Nå har foreldre rett til barnekoordinator

Foreldre som har alvorlig syke barn, skal slippe å bruke tid på å administrere offentlige tjenester.  

– Foreldre skal kunne bruke mindre tid på å administrere offentlige tjenester, sier Høyres stortingsrepresentant Turid Kristensen. Foto: Ståle Lindblad.

Støre-regjeringen har nå fulgt opp Solberg-regjeringens viktige forslag om en barnekoordinatorordning. Barnekoordinatoren skal sørge for at familien og barnet får et velferdstjenestetilbud som er koordinert og helhetlig og at de får nødvendig informasjon og veiledning.  

Forslaget var en del av Likeverdighetsreformen til Solberg-regjeringen. 

– Mange familier strever med å finne fram i velferdstilbudene og trenger bedre hjelp og avlastning i hverdagen. Vi foreslo dette for at foreldre skal kunne bruke mindre tid på å administrere offentlige tjenester. I praksis har det ofte vært slik at foreldrene står for samordningen, og slik bør det ikke være, sier Turid Kristensen (H). Hun er medlem av Stortingets familie- og kulturkomité.

Kristensen forteller at dette beskrives som både arbeids- og tidkrevende, og noe som har fratatt familiene verdifull tid som i stedet bør kunne brukes på de store omsorgsoppgavene de har.

Dette blir en ny oppgave for kommunene. Kommunene har tidligere blitt oppfordret til å samarbeide om en koordinering, men nå blir dette en plikt for kommunene og en rettighet familiene får.  

For at kommunene skulle kunne oppfylle sin plikt foreslo Solberg-regjeringen i sitt budsjettforslag for 2022 å bevilge 100 millioner kroner til innføringen av en ordning med barnekoordinatorer. Dette vil utgjøre 180 millioner på helårsbasis, noe som vil tilsvare rundt 280 barnekoordinatorstillinger. Støre-regjeringen videreførte dette i sitt budsjett, og ble også vedtatt i Stortinget.  

Glad regjeringen følger opp  

Turid Kristensen er glad for at regjeringen følger opp Solberg-regjeringens forslag:  

– Mange som venter barn med funksjonsnedsettelse opplever at samfunnet ikke i tilstrekkelig grad stiller opp. Høyre vil jobbe for at disse familiene opplever et samfunn som stiller opp for dem, sier hun.