Høyre om eierskapsmeldingen: – Store ord, men små endringer

Eierskapsmeldingen blir en avsporing fra det debatten nå bør handle om: Hvordan vi kan styrke privat næringsliv.

Linda Hofstad Helleland mener eierskapsmeldingen blir en avsporing fra det debatten bør handle om: Hvordan styrke privat næringsliv.

Fredag la næringsminister Jan Christian Vestre frem en ny eierskapsmelding. Flere forventet omfattende endringer, som følge av oppslag i forkant, men i følge Høyres næringspolitiske talsperson, Linda Hofstad Helleland var det store ord, men små endringer.

– Vestre viderefører hovedlinjen fra Solberg-regjeringen om moderasjon i lederlønninger, vektlegging av bærekraft og mangfold. Det statlige eierskapet virker å videreføres på nivået fra forrige regjering, sier Linda.

Hofstad Helleland mener eierskapsmeldingen blir en avsporing fra debatten nå bør handle: Hvordan vi styrker privat næringsliv

– Stadig leser vi om utflytting av norske eiere til andre land og at den politiske risikoen ved å investere i Norge øker. Skattene er foreslått hevet med over 50 milliarder kroner på kort tid, kostnadene øker kraftig og mange bedrifter frykter for at viktige investeringer og arbeidsplasser går tapt. Vi savner en næringsminister som er opptatt av å løse de store problemene bedriftene nå opplever, sier hun.

Høyre er pragmatiske til statlig eierskap

Den tidligere Høyre-statsråden mener Høyre har et pragmatisk forhold til statlig eierskap:

– Vi mener at staten fortsatt skal eie selskaper når det er en gode grunner til å eie dem. Det vil si selskaper hvor det er viktig å beholde hovedkontorfunksjoner i Norge eller selskaper som er viktige for å ivareta norske interesser, som for eksempel Equinor og Statkraft. For øvrig bør privat eierskap være hovedregelen i norsk næringsliv.

Videreføring av klimaforventninger

I sin fremleggelse la Vestre stor vekt på at statlige selskaper skal bidra til bærekraftig utvikling. Det mener Linda ikke er noe nytt:

– Vestre slår inn åpne dører. Solberg-regjeringen forventet at statlige selskaper skulle utarbeide overordnede plan for bærekraftig verdiskaping. Det var og en klar beskjed om at bærekraftig verdiskaping skulle konkretiseres i tydelige mål og strategier, og at dette måtte rapporteres på. Dette opplever jeg at det jobbes systematisk med, blant annet pga. EUs taksonomi. Bedriftenes utfordring er at det grønne skiftet krever investeringer. Det blir vanskelig når Vestre trekker så mye investeringskapital ut av bedriftene og inn i statskassen, sier stortingsrepresentanten.

Moderasjon i lederlønninger

Linda mener Vestre viderefører en linje hvor det skal være moderasjon i lederlønninger.

– Staten skal ikke være lønnsledende på lederlønninger. Under forrige regjering økte lederlønningene i de statseide selskapene klart svakere enn frontfaget. Vi er fortsatt for moderasjon og forventer at styrene følger det opp. Det er viktig for at staten skal tiltrekke seg og beholde dyktige ledere i konkurranse med internasjonale selskaper, avslutter Hofstad Helleland.

Bilde av Linda Helleland

En aktiv næringspolitikk

I en kronikk på E24 fredag reagere også Linda på Vestre sin påstand om at Høyre førte en “passiv næringspolitikk”. Hun påpekte at det var Solberg-regjeringen som:

  • Doblet støtten til grønne teknologiløsninger for bedrifter via Enova

  • Ga penger til verdens største havvindprosjekt, Hywind Tampen

  • Bidro til å realisere verdens største aluminiumsprosjekt, Hydro Karmøy

  • Doblet støtten til næringspolitisk forskning og utvikling

  • Bidro til å realisere historiens største klima- og industriprosjekt, CO₂-fangst, -lagring og -transport gjennom realiseringen av Langskip. Aldri før har staten investert mer i å realisere et industriprosjekt 

  • Gikk inn med fire milliarder kroner for å legge til rette for store industriprosjekter med tilhørende produksjon for hydrogen.

  • I tillegg lovet Høyre en forutsigbar opptrapping av den flate CO₂-avgiften opp til 2000 kroner i 2030, samtidig som det samlede skatte- og avgiftsnivået skal ned.

Resultatet er at Høyre i regjering etterlot seg en mindre oljeavhengig økonomi, med høy fart, lav ledighet og rektoretablering av nye selskaper og børsnoteringer i Norge. Det er dette som var Høyres arv i næringspolitikken etter åtte år i regjering.