En bedre hverdag for utviklingshemmede 

Erna Solberg og Paul Chaffey presenterer over 70 tiltak som skal bidra til å skape en bedre hverdag for personer med utviklingshemming.

EN BEDRE HVERDAG: Erna Solberg og Paul Chaffey presenterer Høyres løsninger for en bedre hverdag for utviklingshemmede
BEDRE HVERDAG: Partileder Erna Solberg (H) og Paul Chaffey forteller hvordan Høyre vil gjøre hverdagen bedre for personer med utviklingshemming og deres pårørende. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Hverdagen for personer med utviklingshemming og deres pårørende kan være full av ulike utfordringer. Utfordringene knyttes til alt fra barnehage og skole, til transport, bosituasjon, fritidstilbud, dagtilbud, assistanse og avlastning, sier partileder Erna Solberg (H).  

Høyre legger frem 70 politiske tiltak i forbindelse med verdensdagen for funksjonshemmede som er lørdag 3. desember. Et utvalg, med Paul Chaffey i spissen, har jobbet frem de politiske løsningene som er vedtatt i Høyres sentralstyre.  

Lang tiltaksliste til kommunene 

– Høyres utgangspunkt er å bidra til at hverdagen til utviklingshemmede og deres pårørende blir så god som mulig. Vi må tilpasse systemene til menneskene – ikke motsatt. Individet skal stå i sentrum for tilrettelagte og gode tjenester, sier Solberg.  

Mange av Høyres tiltak handler om hva kommunene kan, skal og bør gjøre.  

– Som leverandør av de fleste tjenestene, har kommunene et stort og viktig ansvar for å sikre gode og tilpassede tjenester og tilbud til den enkelte og dens familie, sier Solberg.  

– Jeg har en særlig forventning til at Høyre-styrte kommuner følger opp, legger hun til.  

Meningsfulle hverdager

Solberg-regjeringen la frem Likeverdsreformen – en reform som skal bidra til at familier som har barn med behov for sammensatte tjenester, skal møte et samfunn som stiller opp og som gir muligheter for alle.  

– Nå fortsetter vi dette arbeidet. Høyre vil gjøre det vi kan for at flere får en hverdag som er meningsfull, sier Solberg. 

– Da trenger vi flere gode dagtilbud og flere tilrettelagte arbeidsplasser, legger Solberg til.  

Flere må få en jobb å gå til

Høyre mener at vi må tilrettelegge bedre for at flere skal ut i arbeid, og foreslår blant annet: 

  • At kommunene skal bli med på inkluderingsdugnaden med mål om at fem prosent av nyansettelser skal være mennesker med hull i CV-en eller funksjonsnedsettelse 
  • At kommunene skal jobbe for å øke andelen som jobber i det ordinære arbeidslivet, og legge til rette for varig oppfølging og støtte for personer i ordinært arbeid 
  • Flere HELT MED-stillinger og at alle kommuner skal ha VTA-plasser. Kommunene skal lage forpliktende opptrappingsplaner for varig tilrettelagte arbeidsplasser  

I Høyres alternative statsbudsjett for 2023 får HELT MED en økning på fem millioner kroner, til å skape flere arbeidsplasser i ordinært arbeidsliv for personer med utviklingshemming. I tillegg settes det av 1000 nye tiltaksplasser for personer med nedsatt funksjonsevne, og 1000 nye plasser i varig tilrettelagt arbeid (VTA) 

– Det er noe med det å stå opp om morgenen og vite at man trengs. En jobb å gå til skaper inkludering og fellesskap. Alle har noe å bidra med i samfunnet, men her har vi en lang vei å gå, sier Solberg. 

Alt om hvordan Høyre vil gjøre hverdagen bedre for utviklingshemmede: