Peder Nyeggen tildeles Kåre Willochs minnestipend 2023

Hvert år deler Høyre ut et minnestipend i Kåre Willochs navn. Årets vinner er nå valgt.

Peder Nyeggen poserer fornøyd foran LSE-logoen på campus.

Kåre Willoch var en bauta i norsk politikk og i norsk samfunnsliv, også etter at hans periode som statsminister var over. I Høyre har Kåre Willoch vært viktig for mange, ikke minst for de unge. Selv om yngre mennesker ikke har opplevd ham som politiker eller statsminister, står han høyt i kurs. Han tok seg tid til å besøke Unge Høyres arrangementer og var opptatt av ungdommens politiske meninger.

Kåre var et menneske og en politiker som baserte sine holdninger på gode verdier. Hans standpunkt var forankret i kunnskap. For å hedre Willoch bestemte Høyre seg i fjor for å opprette et minnestipend i hans navn.

Stipendet tildeles yngre personer som er i gang med et mastergradsarbeid innenfor samfunnsvitenskapelige, økonomiske eller juridiske fag. Temaet for oppgaven må være samfunnsrelevant og i Kåre Willochs ånd.

Søknadsfristen for stipendet var 1. juli, senere utsatt til 10 august. Det er nedsatt en komite for å kåre en verdig vinner av det gjeve stipendet. Komiteen har bestått av Steinar Juel, Nils August Andresen, Lars Fredrik Øksendal, Daniel Willoch og Kristin Clemet.

Vi fikk inn flere gode søknader og har vurdert alle nøye. Til slutt har komiteen valgt en vinner av stipendet.

Om Kåre Willochs minnestipend

  • Tildeles yngre personer som er i gang med mastergradsarbeid innenfor samfunnsvitenskapelige, økonomiske eller juridiske fag. Særlig relevante fag er økonomi, historie, statsvitenskap, sosiologi, jus.
  • Stipendet kan gå til å dekke (helt eller delvis) kostnader knyttet til oppgaven, eksempelvis studieopphold utenlands eller gjennomføring av undersøkelser/feltarbeid.
  • Temaet for oppgaven må være samfunnsrelevant og i Kåre Willochs ånd.
  • Stipendet utlyses årlig, med en søknadsfrist og er for tiden på 50.000 kr.
  • Det settes som en forutsetning for tildeling av stipendet at mottakeren forplikter seg til å dele kunnskap fra sitt arbeid, for eksempel i form av foredrag.

Vinneren av årets stipend er Peder Nyeggen.

Peder er 25 år og fra Bærum. Fra og med i høst er han mastergradsstudent ved London School of Economics (LSE). Tidligere har han studert ved både Universitetet i Oslo, i Beijing og i Venezia. Masteroppgaven ved LSE er bakgrunnen for at han har søkt om Kåre Willochs minnestipend.

Peder skriver at han ved å «kombinere et solid samfunnsøkonomisk fundament med statsvitenskapelig og filosofisk analyse, forsøke å gi et helhetlig perspektiv på sunn økonomisk skattepolitikk i vår tid. Dette krever ikke bare forståelse av samfunnsøkonomiske realiteter, men også en god forståelse av politisk gjennomførbarhet og legitimitet. I Kåre Willochs ånd: med kalkulatoren for hånd og stor aktelse for økonomien og politikkens kompleksitet.»

Komiteen mener at Peders oppgave omhandler et svært interessant tema. I tider hvor vi ser lavere befolkningsvekst, flere eldre og lavere lønnsomhet i oljesektoren enn tidligere, er statens finansieringsgrunnlag helt avgjørende å diskutere. En undersøkelse av hvilke insentiver og prinsipper som bør ligge til grunn for en sunn økonomisk skattepolitikk er derfor svært interessant. Peder har akademisk bakgrunn både fra samfunnsvitenskap, filosofi og samfunnsøkonomi. En helhetlig analyse av dette temaet sett fra ulike faglige ståsted vil være et viktig bidrag til debatten.

Peder har levert en godt gjennomarbeidet søknad. Han drøfter både samfunnsrelevansen av sitt arbeid og hvorfor prosjektet er i Kåre Willochs ånd. I tillegg har han svært gode referanser både fra Universitetet i Venezia og Universitetet i Oslo. Komiteen er trygg på Peders akademiske kompetanse og ser frem til å følge arbeidet hans. Vi gleder oss til å både høre nye tanker om skattepolitikk og til å bli utfordret til å diskutere fremtidens økonomiske grunnlag. Det vil også være nyttig for Høyre.

Vi ønsker Peder Nyeggen lykke til med hans akademiske arbeid!

Gi et bidrag til Kåre Willochs minnestipend

Stipendet finansieres hovedsakelig av innsamlede midler.

Dersom du ønsker å bidra kan du benytte kontonummer 15039109945 (kontonavn: Willochs minnestipend)