Kåre Willochs minnestipend

Kåre Willochs minnestipend utlyses årlig og tildeles yngre personer som er i gang med mastergradsarbeid innenfor samfunnsvitenskapelige, økonomiske eller juridiske fag.

Foto av Kåre Willoch i svart-hvit

Kåre Willochs minnestipend:

  • Tildeles yngre personer som er i gang med mastergradsarbeid innenfor samfunnsvitenskapelige, økonomiske eller juridiske fag. Særlig relevante fag er økonomi, historie, statsvitenskap, sosiologi, jus.
  • Stipendet kan gå til å dekke (helt eller delvis) kostnader knyttet til oppgaven, eksempelvis studieopphold utenlands eller gjennomføring av undersøkelser/feltarbeid.
  • Temaet for oppgaven må være samfunnsrelevant og i Kåre Willochs ånd.
  • Stipendet utlyses årlig, med en søknadsfrist og er for tiden på 50.000 kr.

Det settes som en forutsetning for tildeling av stipendet at mottakeren forplikter seg til å dele kunnskap fra sitt arbeid, for eksempel i form av foredrag.

Gi et bidrag til Kåre Willochs minnestipend

Stipendet finansieres hovedsakelig av innsamlede midler.

Dersom du ønsker å bidra kan du benytte kontonummer 15039109945 (kontonavn: Willochs minnestipend)

Hvordan søke

Søknaden skal:

  • Begrunne samfunnsrelevansen for prosjektet
  • Være på maks 2 sider
  • Gjerne inneholde referanse, for eksempel fra veileder

Frist: 10. august 2024

Legg ved karakterutskrift.

Send søknaden din til stipend@hoyre.no

Kåre Willoch (1928 – 2021) – minneside