Arkivert artikkel

30 friske millioner til politiet

Høyre i regjering foreslår å bevilge 30 millioner kroner ekstra til store og krevende etterforskningssaker.

Høyres Peter Frølich er glad for at politidistriktene får et enda større økonomisk handlingsrom.
-Politiet får en reell styrkning av sine budsjetter på om lag 370 millioner kroner i 2020. Likevel har politiet hatt flere store og krevende etterforskningssaker i 2019. Derfor foreslår Høyre i regjering å bevilge ytterligere 30 millioner kroner til de mest krevende etterforskningssakene, sier Høyres stortingsrepresentant og justispolitiske talsperson Peter Frølich.

Frølich forklarer at vi de siste årene har sett en drastisk endring av det norske kriminalitetsbildet. Vi ser blant annet flere alvorlige saker innen nettovergrep, menneskehandel og bedrageri. Dette er saker som krever mye og som har utfordret etterforskningskapasiteten i politiet.

-I 2019 har det vært flere etterforskninger som har lagt beslag på store ressurser. Denne ekstrabevilgningen vil lette trykket og gi politidistriktene et enda større økonomisk handlingsrom, sier Frølich.

-Dette viser også hvorfor politireformen er nødvendig. Kriminaliteten har blitt mer komplisert, alvorlig og tidkrevende å etterforske. Lokale aktører har blitt nasjonale og globale aktører. Det er helt klart at vi trenger et nytt og moderne politi med ny struktur og ny organisering som er tilpasset dagen i dag, avslutter Frølich.