Arkivert artikkel

Nedleggelse av Andøya flystasjon

– I denne prosessen har vi måttet gjøre vanskelige valg. Forslaget om å legge ned flystasjonen på Andøya var noe av det vanskeligste, sier statsminister Erna Solberg.

Hun sikter til langtidsplanen for Forsvaret. Langtidsplanen innebærer en vesentlig styrking av forsvarsevnen gjennom etablering av en base for kampfly og maritime overvåkningsfly, beskyttet av langtrekkende luftvern, på Evenes. Etableringen medfører, på tross av at Andøya flystasjon anbefales nedlagt, en vesentlig økning av aktiviteten i regionen. Planen og prioriteringer er basert på Forsvarssjefens fagmilitære råd.

– Det har vært tøft fordi det vil ramme et lokalsamfunn, og det har vært særlig tøft for Høyre, fordi Andøy alltid har vært en viktig kommune for oss, sa Erna Solberg til Høyres sentralstyre 21. november.

– Men det har vært nødvendig. Vi kan ikke lenger ha baser som kun fungerer i fredstid. Derfor har vi valgt å samle kampfly og overvåkningsfly på Evenes, der det vil være luftvern.

Fremtidig våpenutvikling og moderne krigføring gjør at det er helt vesentlig at både kampfly og maritime overvåkningsfly kommer innunder beskyttelse av langtrekkende luftvern. Evenes har slik beskyttelse.

Regjeringen vil ta ansvar, for å bidra til nødvendig omstilling og utvikling som en direkte konsekvens av disse endringene.

– Nå må vi ta godt vare på Andøysamfunnet. Vi må strekke oss langt for i størst mulig grad å redusere tap av arbeidsplasser og andre negative effekter av nedleggelsen. Vi vil legge til rette for ekstraordinær statlig innsats for å styrke næringslivet og bidra til etablering av nye arbeidsplasser på Andøya, slik at kommunen og regionen kan bygge opp en mer robust og variert næringsstruktur, sier Solberg.

Her kan du lese hele Ernas blogginnlegg.

For Andøya varsles ekstraordinær statlig innsats og midler til gode og effektive omstillingsprogrammer. Sivil flyplassdrift på Andøya sikres for å understøtte Andøya Test Centers virksomhet. Du kan lese mer om det på våre nettsider.

Du kan lese mer om hvorfor vi satser sterkt på å skape kampkraft og bærekraft her.