Å forsvare et land

Foto: Olav Standal Tangen / Forsvaret

for å trygge den friheten vi tar for gitt

Foto: Forsvaret/HV/Synne Nilsson

Tilbakeblikk

1989: Den kalde krigen er over. Europa ruster ned og fredsoptimismen råder.

Foto: Scanpix

En ny tid

2001-2016: Trusselbildet endres og går fra forutsigbart til komplekst.

Foto: Spencer Platt / AFP

Ukraina-krisen bryter ut

Vi ser et mer selvhevdende og uforutsigbart Russland. Europa er under press.

Foto: Gleb Garanich / Reuters

ISIL vokser frem

ISILs brutale fremferd skaper ustabilitet i NATOs nærområder.

Foto: AFP

Terroren kommer nærmere

Truslene er flere og ikke lenger begrenset av geografi. Det sikkerhetspolitiske bildet er endret.

Foto: Torstein Bøe / NTB / Scanpix

Forsvarsevnen må styrkes

Dagens forsvar har ikke god nok operativ evne.

Faksimile: Aftenposten

Arbeiderpartiet i regjering viste stor sikkerhetspolitisk optimisme, men liten økonomisk realisme

Forsvarssektoren var blant departementene som hadde minst vekst i 2005-2012.

Ti års omstilling er i stor grad ferdig. (...) Det norske forsvaret strutter av sunnhet.

Jens Stoltenberg, Rena leir, 12. desember 2012
Foto: Peder Torp Mathisen/Forsvaret

Jeg var selv med på å behandle de to forrige langtidsmeldingene for Forsvaret. Alt så veldig bra ut. Vi tenkte ikke at det var nødvendig med så stort fokus på Forsvaret.

Liv Signe Navarsete (Sp) til Aldrimer.no, 9. april 2016
Foto: Senterpartiet

Regjeringens nye langtidsplan for Forsvaret fortsetter snuoperasjonen og styrker forsvarsevnen.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Vi gjør Forsvaret bedre i stand til å trygge landet

Derfor sørger vi først for at materiellet vi allerede har fungerer.

Foto: Ole Sverre Haugli / Hæren

Vi skal trene mer, fly mer og seile mer

forsvar-v6

Derfor gir vi Forsvaret et historisk økonomisk løft.

Foto: Julie Kristiansen Johansen / Forsvaret

Vi må være forberedt på morgendagens trusler.

Derfor investerer vi i økt overvåkning, bedre etterretning og mer kampkraft.

Foto: Jostein Hestdal / Forsvaret

Høyre i regjering trygger Norge for fremtiden.

Foto: Forsvaret

Regjeringens langtidsplan for Forsvaret gir kampkraft og bærekraft

Et sterkere forsvar gir et tryggere Norge.

Slik styrker vi Forsvaret
Foto: Elias Engevik / Forsvaret