Arkivert artikkel

Antallet nye lærlinger øker

I 2018 var det nærmere 1000 flere lærlinger i lære enn året før. Norge trenger flere fagarbeidere så dette er gode nyheter.

Høyres Turid Kristensen er storfornøyd med at antallet nye lærlinger øker. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Getty Images

– Det er mye vi ikke vet om fremtiden, men vi vet at Norge trenger mange dyktige fagarbeidere i årene fremover. Stadig flere søker seg til yrkesfag på videregående, og når unge mennesker ser at flere og flere får seg læreplass tror jeg enda flere vil ønsker seg en yrkesfaglig utdanning. Tryggheten i å få seg en jobb, starter med sikkerheten i å få seg læreplass, sier stortingsrepresentant Turid Kristensen.

utdanningsdirektoratets sider kan du lese mer om de nye tallene.

Høyre har gjort det enklere å ta inn lærlinger

Høyre har vært opptatt av at flere ungdommer skal gå ut av videregående med et fagbrev eller vitnemål i hånden. For å få til dette har vi blant annet satt i gang et yrkesfagløft. Det har gitt oss nye læreplaner hvor blant annet fellesfagene er mer yrkesrettet, det gir elevene tidligere spesialisering og mer spesialisering og det har gitt flere insentiver for både private og offentlige til å ta inn flere lærlinger.

Høyre har blant annet

 • Økt lærlingtilskuddet med rundt 25 000 kroner per lærekontrakt.
 • Fornyet samfunnskontrakten med partene i arbeidslivet. Denne forplikter alle parter til å jobbe sammen for å skaffe flere læreplasser.
 • Innført en ny merkeordning for å synliggjøre hvilke bedrifter som har lærlinger.
 • Økt rammen for lærlinger med særskilte behov. Som betyr at bedrifter som tar inn disse lærlingene får mer støtte.
 • Krav om bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud.
 • Laget egen strategi for at statens skal ta inn flere lærlinger

– Summen av dette mener jeg gjør det mer attraktiv å ta inn lærlinger. Jeg vil utfordre bedrifter i samtlige fylker å kaste seg på den viktige jobben med å gi alle elever en lærlingeplass og ikke si seg fornøyde for alle har fått det, sier Kristensen.

Gode tall skal ikke bli en hvilepute

Selv om flere elever søker seg til yrkesfag, flere får læreplass og flere fullfører har vi en vei å gå for å bli enda bedre.

– Selv om pilene peker i riktig retning skal vi ikke la gode tall bli en hvilepute. Vi trenger enda flere lærebedrifter som gir ungdommene våre mulighet til å komme seg ut i læra, fullføre utdanningen sin og ta steget inn i arbeidslivet, sier Kristensen.

Fakta

 • I 2018 var det totalt 22 491 nye lærlinger. Det er 987 flere enn året før.
 • Totalt var 43 322 lærlinger i lære per 1.oktober 2018.
 • Totalt var det 28 400 godkjente lærebedrifter i 2019. Av disse hadde 20 700 hatt lærling i løpet av det siste året.
 • 1 av 4 lærebedrifter har ikke hatt lærling det siste året.
 • 25 734 fag- og svennebrev ble oppnådd i 2017-18