Arkivert artikkel

Åpenhet om skoleresultater er viktig for Høyre

Internasjonale undersøkelser om hvordan det står til i norsk skole gir oss nyttig informasjon. Selvfølgelig skal vi være en del av disse.

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde er ikke fornøyde med tilbakegangen på PISA-undersøkelsen, mener mener det er viktig at vi har åpenhet om disse resultatene for å kunne forbedre norsk skole.

– Skal vi ha kunnskap i skolen, må vi ha kunnskap om skolen. Vi har et større og mer omfattende bilde av norsk skole i dag enn noen gang tidligere. Det er sikkert komfortabelt for politikerne at samfunnet ikke vet hvordan det går i skolen, men det er ikke bra for barna som trenger bedre oppfølging, sier skolepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde.

Dette gir oss muligheten til å lære og få innspill fra andre

Internasjonale undersøkelser som for eksempel PISA gir oss nyttig informasjon om hvordan norske elever gjør det i matematikk, lesing og naturfag. Det er interessant å se hvordan vi gjør det sammenlignet med andre land som både har lignende og ulike kulturer. Åpenhet og kunnskap om hvordan det står til i norsk skole gir grunnlag for endring og forbedring.

– Verken internasjonale eller nasjonale undersøkelser måler alt som er viktig i skolen, men summen av dem gir oss et større bilde enn de gjør hver for seg, eller hva vi hadde fått uten dem. Den kunnskapen vi får gjennom åpenhet skal vi bruke til å gjøre skolen bedre og sørge for at elevene lærer mer, sier Tybring-Gjedde.

Norske 15-åringer gjør det svakere i lesing og naturfag

PISA-undersøkelsen som nylig ble offentliggjort forteller oss at elevene våre gjør det dårligere i lesing og naturfag, og at matematikk ligger stabilt. I lesing er resultatene på samme nivå som i 2009 og 2000.

– Vi må sørge for at alle elever lærer seg å lese, skrive og regne skikkelig. Uten grunnleggende ferdigheter blir resten av skolen vanskelig å mestre. Elevene våre skal trives og de skal føle seg trygge, understreker Tybring-Gjedde.

Hun mener også det er viktig at vi gir elevene et godt grunnlag for å mestre resten av utdanningsløpet sånn at flere fullfører og består videregående og får en fot innenfor arbeislivet.

– Da må vi ha kunnskap om hvordan det går, og hjelpe de kommunene, skolene og elevene som sliter. Vi kan ikke akseptere at resultatene går nedover og at det er så store forskjeller på hvilken hjelp du får rundt om i landet, sier Tybring-Gjedde.