Arkivert artikkel

Jeg ville ikke kalt dem hylekor, like lite som jeg vil kalle Listhaugs tilhengere for nettroll

Norge fører ikke Sylvi Listhaugs innvandrings-og integreringspolitikk, skriver helseminister Bent Høie.

Et stort flertall er enig i en streng og rettferdig asylpolitikk, skriver helseminister Bent Høie. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Sylvi Listhaug har ansvaret for å gjennomføre og snakke om den innvandrings og integreringspolitikken alle i regjeringen er enige om, og som også ett bredt flertall i Stortinget har sluttet seg til. Det er blant den strengeste politikken i Europa.

I klasserommet er Sylvi Listhaug den tillitsvalgte som har fått ansvar for å tale det klassens klare flertall har blitt enige om. Det er ikke alltid en like populær jobb. Det er alltid noen som er uenige. Enten i innhold eller form.

Sylvi Listhaug er ikke alene om å ha opplevd dette som statsråd med ansvar for asylpolitikken. Et stort flertall er enig i en streng og rettferdig asylpolitikk. Men få ønsker å være ansiktet utad når konsekvensene er at mindreårige sendes ut av Norge. Det er jo nettopp det som er så vanskelig.

Les også: Grunnleggende verdier som demokrati, ytringsfrihet og respekt for enkeltmennesket må ligge til grunn også for et flerkulturelt Norge.

De fleste erkjenner rasjonelt at Norge ikke er i stand til å ta imot og integrere alle som ville fått et bedre liv i Norge. Det må være forbeholdt de med et reelt beskyttelsesbehov. Da må mange sendes ut.

Noen med politiets hjelp.

Erna Solberg
har også hatt denne jobben. Hun fikk navnet Jern-Erna av et samlet pressekorps. SVs Heiki Holmås sa hun hadde blod på hendene. Siden havnet Holmås rundt regjeringsbordet med ansvar for politikken som ble ført av den rødgrønne regjeringen. Da valgte statsrådene å holde seg mer i bakgrunnen. Det var statssekretær Pål Lønseth som ble det rødgrønne ansiktet når asylpolitikkens konsekvenser skulle forsvares. Da skrev SVs politiske rådgiver i Stortinget følgende på sin Facebook side “Har jeg lov å si at jeg hater Pål Lønseth når jeg jobber for samme regjering som ham? Kjipe greier”.

Det mangler ikke på eksempler på hardtslående og hatefulle ytringer fra venstresiden mot de som til enhver tid har ansvaret for asylpolitikken i Norge. Uansett parti.

Jeg ville ikke kalt dem hylekor, like lite som jeg vil kalle Listhaugs tilhengere på Facebook for nettroll. Men jeg registrerer at det sjelden reageres på sterke og hatefulle ytringer mot de som forsvarer Norges vedtatte asylpolitikk. Når Sylvi Listhaug bruker ordet “hylekor” om sine politiske motstandere på Facebook er det med en gang både en trussel mot den offentlige debatten og integreringen.

Kristoffer Joner representere Arbeiderpartiet i bystyret i en av Norges største byer. Det er et parti som i all hovedsak har støttet dagens asylpolitikk. Når de selv var i regjering nektet de å finne løsninger for barn som hadde bodd lenge i Norge. Den løsningen kom først på plass etter regjeringsskiftet. Det kan godt tenkes at han synes at et forsvar for hans eget partis politikk er kvalmende.

Men jeg synes det er rart at ingen har stilt ham nettopp det spørsmålet.

Du kan lese mer om Høyres innvandrings- og integreringspolitikk her.