Arkivert artikkel

Bred enighet om fremtidens landmakt

Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti sikrer i dag en bred enighet om landmaktproposisjonen. Høyre er godt fornøyd med at så mange partier stiller seg bak innretningen av fremtidens Hær.

Hårek Elvenes, forsvarspolitisk talsperson i Høyre.

Bredt flertall

– Et bredt flertall i Stortinget sikrer at vi får en hær som skal være klar til strid i løpet av kort tid. Norge får en hær som skal trene mer og som får bedre utstyr, sier Høyres forsvarspolitiske talsmann Hårek Elvenes.

– Nye trusler stiller Forvaret og NATO overfor helt nye utfordringer. De fem partiene sikrer en modernisering av hæren, blant annet med nye våpensystemer, bedre luftvern og stridsvogner, sier Elvenes.

Delt helikopterløsning

Enigheten om landmakten innebærer en delt helikopterløsning på Bardufoss og Rygge, nødvendig vedlikehold og sikring av tilstrekkelig stridsvognskapasitet, kostnadsvurdering av å beholde en stridsgruppe med ett til to kompanier på Skjold, 40.000 soldater og en kvalitetsreform i HV.

– For Høyre har det vært særlig viktig å styrke tilstedeværelsen av Hæren og Heimevernet i nord. Med gjenopprettelsen av Finnmark landforsvar styrkes landmakten og forsvarsevnen i nord betraktelig, sier Elvenes.

– Opprettelsen av en kavaleribataljon på Garnisonen i Finnmark styrker forsvaret av Finnmark gjennom evne til oppklaring, overvåking og strid, sier Elvenes.

– Avdelingene i hæren er i dag kampklare først seks til ni måneder etter at soldatene starter verneplikten. Regjeringen vil utnytte verneplikten bedre. Vernepliktige vil bli fordelt over flere innrykk i året. I dag roterer hele avdelinger samtidig. Det medfører at hæren har lav operativ evne i store deler av året. Flere soldatinnrykk og en aktiv soldatreserve som øver årlig vil gjøre hæren stridsklar i løpet av få dager.

Betydelig økning i forsvarsbudsjettet

Langtidsplanen for Forsvaret legger opp til en betydelig økning i forsvarsbudsjettet, herunder 55 milliarder kroner til investeringer i hæren og HV de neste 17 årene. Samlet for drift og investeringer innebærer dette at 180 milliarder kroner skal brukes på landmakten frem til 2034.

– Regjeringen har staket ut en ny kurs for Forsvaret som nå har fått sin tilslutning i Stortinget. Enigheten sikrer en historisk økning av forsvarsbudsjettet. Vi har snudd en langvarig nedbygging av Forsvaret og startet gjenreisingen av landets forsvarsevne, sier Elvenes.

Hærens våpensystemer skal erstattes av nye våpensystemer med lengre rekkevidde og større presisjon. Nytt artilleri, nye kampvogner og nye stridsvogner skal anskaffes. Hæren får også nytt kampluftvern og moderne utstyr for elektronisk krigføring.

– Regjeringen har staket ut en ny kurs for Forsvaret, og sørget for en historisk økning av forsvarsbudsjettet. Vi har snudd en langvarig nedbygging av Forsvaret og startet gjenreisningen av landets forsvarsevne, sier Elvenes.

Les mer om Høyres forsvarspolitikk her.