Arkivert artikkel

Budsjettenighet på Stortinget mellom de fire regjeringspartiene

200 millioner kroner omprioriteres i neste års statsbudsjett etter enighet mellom de fire regjeringspartiene på Stortinget.

portrettfoto av henrik asheim
Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim er fornøyd med at de fire regjeringspartiene har kommet til enighet om omprioriteringer i budsjettet på smått og stort. Han presiserer at vi etter denne runden ikke bruker mer penger enn regjeringens forslag, men at alle økningene i tas fra et annet sted i budsjettet. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

– Det går godt i Norge og vi må bruke de gode tidene til å omstille norsk økonomi til å bli grønnere og smartere. Dette er første gangen vi behandler et budsjett med en flertallsregjering. Det har vært en god prosess på Stortinget og vi har blitt enige om å flytte på 200 millioner kroner. Vi har gjort noen omprioriteringer, men hovedlinjene i budsjettet ligger fast, sier Henrik Asheim, leder av finanskomiteen og Høyres finanspolitiske talsperson.

– Vi har gjort noen mindre men viktige endringer. Total sett er jeg fornøyd med budsjettet. Vi har fått gjennomslag for å kutte makssats på eiendomsskatten og redusere bompengebelastningen. Begge deler ønsker vi å fortsette med, sier Sivert Bjørnstad, finanspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

På onsdag blir stortingsgruppene orientert om detaljene i enigheten

Stortingsgruppene til de fire partiene skal få en gjennomgang av enigheten onsdag ettermiddag. Detaljene i de omprioriteringene Stortinget har gjort vil bli offentliggjort etter dette.

– Venstre vant fram viktige seire for miljø og klima i regjeringens budsjettforslag. Nå har vi gjort en del fornuftige omprioriteringer på Stortinget som jeg er godt fornøyd med. Vi kommer tilbake til detaljene i enigheten etter at den er orientert om i partienes stortingsgrupper på onsdag, sier Abid Raja, Venstres finanspolitiske talsperson.

– Denne måten å behandle statsbudsjett på gjør at stortingsbehandlingen blir reell. Vi har lyttet til de innspillene vi har fått fra små og store organisasjoner, det er mye god KrF-politikk i budsjettet og omprioriteringene viser at et godt budsjett har blitt enda bedre, sier Tore Storehaug, finanspolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti.