Arkivert artikkel

Digital kompetanse i alle fag

Regjeringen deler ut nesten 90 millioner kroner til prosjekter fem universiteter og høyskoler for å gjøre grunnskolelærerutdanningene mer digitale.

Fremtidens lærere skal kunne gi elevene de digitale ferdighetene og dømmekraften de trenger.

– Det er utrolig viktig for oss at lærerutdanningene og videreutdanningene for lærere integrerer digital kompetanse i alle fag, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

FEM PROSJEKTER PÅ FEM INSTITUSJONER

Målet med disse fem prosjektene er at fremtidens lærere skal kunne gi elevene de digitale ferdighetene og dømmekraften de trenger på nett, men også kunne utnytte verktøyene i undervisningen slik at elevene lærer mer.

– Fremtidens lærere trenger enda bedre digital kompetanse. Jeg har store forventninger til disse prosjektene, fortsetter Asheim.

Prosjektnavn

Institusjon

Beløp

LUDO: Læring og Undervisning i Digitale Omgivelser

Høgskole i Sørøst-Norge

20000 000

Digitaliseringsprosjektet

Høgskolen i Volda

13600 000

DigiLU

Høgskolen i Østfold

18000 000

DigGiLU

NTNU

22000 000

ProDiG – profesjonsfaglig digital kompetanse for studenter og lærerutdannere i grunnskolelærerutdanningene

Universitetet i Agder

16000 000

SUM

 

89600 000

SKOLEN OG ARBEIDSLIVET BLIR MER DIGITALT

I dag vet vi at det er 800.000 personer som mangler helt grunnleggende IKT-ferdigheter. Mange av disse står utenfor arbeidslivet. Digitale ferdigheter er en av de grunnleggende ferdighetene alle elever skal beherske når de fullfører skolen. I likhet med lesing, skriving og regning er digitale ferdigheter viktige for å ha de beste mulighetene for å lykkes i arbeidslivet.

– Både skolen og arbeidslivet blir stadig mer digitalt. Sikrer vi at flere mestrer den digitale hverdagen tidligere, kan vi samtidig sikre at flere fullfører skolen og får varige kunnskaper som er nødvendig for å stå i arbeidslivet lenger, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

Les mer om Høyres utdanningspolitikk