Arkivert artikkel

Elevene våre leser bedre

Nasjonale prøver fra i år viser at elever i femteklasse leser bedre enn før.

–Det er gledelig at utviklingen viser at norske femteklassinger nå leser bedre.

– Det er flott at flere elever mestrer lesing. Det gjør det mulig å lykkes med andre fag i skolen. Det er også gledelig å se at regjeringens systematiske satsing på lesing gir resultater, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Dette viser årets prøver

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisevaluering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.

De nasjonale prøvene viser at andelen elever som skårer på laveste nivå i lesing har gått svakt ned med 2,2 prosentpoeng siden 2016, og flere elever skårer på mellomste nivå.

Lesing er viktig for videre utdanning

Det er viktig å mestre lesing for å lykkes i andre fag og videre utdanning og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Lesing er en grunnleggende ferdighet. Bak en hver statistikk i skolen står det enkeltelever. Vi må bruke den kunnskapen vi har til å løfte enkeltelever.

– Resultatene viser at utviklingen går rett vei i norsk skole, men vi har fortsatt utfordringer vi skal ta tak i. Vi vet at de elevene som gjør det dårlig på de nasjonale prøvene oftere faller fra i videregående opplæring, fortsetter Sanner.

Kommunene må lære av hverandre

Høyre mener det er smart å lære av de skolene og kommunene som har lyktes i å løfte resultatene til de faglig svake elevene. En av fellesnevnerne for de som har lykkes er at de har prioritert lesing og tidlig innsats, klart å skape et godt og strukturert læringsmiljø og brukt kartleggingsverktøy som et av flere verktøy. Alle skoler og kommer ville tjent på å lære mer av hverandre og spre gode eksempler.

– Det er viktig at skolene, lærerne og foreldre bruker prøvene aktivt til å følge opp elever som har behov for ekstra hjelp og støtte. Prøvene kan også brukes innad i en kommune for å lære av skolene og lærerne som har fått gode resultater. Det er mange skoler og lærere som gjør en kjempejobb og som kan være til inspirasjon for andre skoler, sier Sanner.

Dette gjør Høyre i regjering for lesing

  • Kunnskapsløftet har gitt mer fokus på grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning.
  • Med tidlig innsats skal elever i 1.-4.trinn få raskt hjelp hvis de sliter med grunnleggende ferdigheter som lesing.
  • 37,5 millioner kroner årlig til satsing på språk, lesing og skriving i barnehage og skole i perioden 2015-2019.
  • 17,5 millioner kroner til skolebibliotek og prosjekter som fremmer leseglede- og ferdigheter
  • Videreutdanningstilbud for lærere som trenger fordypning i norsk, matematikk, engelsk, begynneropplæring eller grunnleggende ferdigheter.

Les mer om Høyres utdanningspolitikk