Arkivert artikkel

Feirer historisk klimaavtale

Globalt grønt skifte feires 4. november med oppstart av Paris-avtalen.

Paris-avtalen startet opp 4.november 2016. Her kan du lese hva den betyr for Norge. Foto: Colourbox.com

Det var på klimatoppmøtet i Paris i desember 2015 at verdens land ble enige om en historisk klimaavtale.

– I dag (4.november 2016, red.anm.) feirer vi at Paris-avtalen formelt blir internasjonal lov. Det har skjedd på rekordtid. Samtidig har verden i år blitt enig om flere nye klimatiltak som vil redusere temperaturøkningen: nedfasing av de de klimasterke HFK-gassene, og nye klimatiltak i internasjonal luftfart og sjøfart. Derfor er 2016 et tidsskille i global klimapolitikk, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ifølge regjeringen.no.

Les også: Slik satser vi (Høyre) på klima

Grønn fredag

I Oslo blir Holmenkollen lyst opp i grønt fredag kveld. I Paris blir Eiffeltårnet og Triumfbuen grønt.

– Vi velger å lyse opp Holmenkollbakken for å markere denne viktige dagen. Holmenkollen er vårt nasjonale symbol for snø- og vinterglede. Vi vet at klimaendringene betyr mindre snørike vintre, men med Parisavtalen skal vi og verden gjøre alt vi kan for å redusere global oppvarming, sier Helgesen.

Det er 92 land som har sagt ja til Paris-avtalen, og forpliktet seg til å følge den (ratifisert avtalen). Totalt dekker landene 65 prosent av utslippene i verden.

Parisavtalen

Fem viktige punkter i avtalen er (kilde fn.no):

1. Alle land forplikter seg. Til nå har det bare vært de rikeste landene som har forpliktet seg til kutt i klimagassutslipp. Fremover skal alle lage en nasjonal plan for hvordan de skal kutte i klimagassutslipp, en plan som skal fornyes hvert femte år. Dette skal rapporteres fra og med 2023.

2. Temperaturen skal ikke øke med mer enn 2 grader, helst ikke mer enn 1,5 grader. Les mer om 2-graders målet her.

3. Verden skal nå toppen for klimagassutslipp så fort som mulig. Deretter skal mengden utslipp til atmosfæren synke jevnlig. Innen 2050-2100 skal vi være klimanøytrale.

4. Rike land skal bidra med penger til å hjelpe fattige land med å kutte utslippene sine, og til å tilpasse seg klimaendringene. Land som ikke er fullt så rike kan også bidra, men er ikke forpliktet.

5. Alle land må tilpasse seg klimaendringene, og landene skal bli bedre til å samarbeide om klimatilpasning, og dele på kunnskap og erfaringer.

Grønt skifte

– Paris-avtalen betyr at verdens land skal kutte klimagassutslippene. Avtalen forplikter alle til å øke innsatsen etterhvert. Det er et sterkt signal til næringsliv og myndigheter om at vi er på vei mot lavutslippssamfunnet og at bruk av teknologi med høye klimagassutslipp er på vei ut. Forbruket av fossil energi må ned, både i kraftproduksjon og transport. Vi må satse på det grønne næringslivet, sier Helgesen.

Les gjerne: Historisk klimaavtale i Paris

Les gjerne: Høyres klimapolitikk

Les gjerne: Miljø og klima i regjering
Fakta:

  • Parisavtalen trer i kraft 4. november 2016
  • Avtalen begynner å gjelde 30 dager etter at minst 55 land, som står for mer en 55 prosent av de globale klimagassutslippene, har ratifisert den
  • 4. oktober 2016 ratifiserte EU-parlamentet avtalen. Dermed var kravet til antall land, og mengde utslipp, oppfylt.
  • Klimatoppmøtet i Marrakesh (7-18 november 2016) blir det første årsmøtet for partene til Parisavtalen
  • Få hadde trodd at avtalen ville tre i kraft før i 2020. Aldri før har verdens land vært så raske til å slutte seg til en internasjonal avtale.

Her kan du laste ned hele klimaavtalen

Her kan du se hvem som har signert avtalen