Arkivert artikkel

Flere læreplasser i fylkene

Nye tall viser at det er en positiv utvikling i antall læreplasser for alle fylkene.

Jeg er glad for at alle fylker opplever en økning i antall kontrakter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Disse tallene viser at vi er på rett vei. Jeg er glad for at alle fylker opplever en økning i antall kontrakter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Flere får læreplass

Hvert år sliter mange yrkesfagelever med å få læreplass. Derfor er det spenning knyttet til hvor mange læreplasser fylkene klarer å skaffe. De endelige tallene fra Utdanningsdirektoratet på hvor mange yrkesfagelever som har fått læreplass i 2017 sammenlignet med tidligere år kommer i midten av januar, men allerede nå viser det en positiv trend.

Selv om tallene er positive må vi samtidig huske at det er mange som fremdeles venter på læreplass. Her må vi bare brette opp ermene og fortsette å jobbe, fortsetter Røe Isaksen.

Lettere å bli lærebedrift

Regjeringen har igangsatt flere tiltak som skal bidra til at flere bedrifter tar inn lærlinger.

  • Vi stiller nå krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser
  • Vi har økt lærlingtilskuddet med hele 21.000 kroner per kontrakt
  • Vi har innført en merkeordning for lærebedrifter
  • Vi har økt rammen for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov
  • Vi har fornyet samfunnskontrakten mellom partiene i arbeidslivet for å skaffe flere læreplasser

Summen av disse eksemplene på tiltak vi har gjennomført sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti vil gjøre det mer attraktivt for flere bedrifter å ta inn lærlinger.

Nå har vi gjort det enda enklere for bedrifter å skape fremtidens fagarbeidere. Derfor vil jeg gjerne oppfordre enda flere bedrifter til å ta inn lærlinger, for det er fortsatt flere som venter på plass, avslutter Røe Isaksen.

Fylkesvis oversikt over økningen i læreplasser

Lerlingplasser 2016-2017-forelopig