Arkivert artikkel

Flere læreplasser i fylkene

Nye tall viser at det er en positiv utvikling i antall læreplasser for alle fylkene.

Jeg er glad for at alle fylker opplever en økning i antall kontrakter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Disse tallene viser at vi er på rett vei. Jeg er glad for at alle fylker opplever en økning i antall kontrakter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Flere får læreplass

Hvert år sliter mange yrkesfagelever med å få læreplass. Derfor er det spenning knyttet til hvor mange læreplasser fylkene klarer å skaffe. De endelige tallene fra Utdanningsdirektoratet på hvor mange yrkesfagelever som har fått læreplass i 2017 sammenlignet med tidligere år kommer i midten av januar, men allerede nå viser det en positiv trend.

– Selv om tallene er positive må vi samtidig huske at det er mange som fremdeles venter på læreplass. Her må vi bare brette opp ermene og fortsette å jobbe, fortsetter Røe Isaksen.

Lettere å bli lærebedrift

Regjeringen har igangsatt flere tiltak som skal bidra til at flere bedrifter tar inn lærlinger.

  • Vi stiller nå krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser
  • Vi har økt lærlingtilskuddet med hele 21.000 kroner per kontrakt
  • Vi har innført en merkeordning for lærebedrifter
  • Vi har økt rammen for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov
  • Vi har fornyet samfunnskontrakten mellom partiene i arbeidslivet for å skaffe flere læreplasser

Summen av disse eksemplene på tiltak vi har gjennomført sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti vil gjøre det mer attraktivt for flere bedrifter å ta inn lærlinger.

– Nå har vi gjort det enda enklere for bedrifter å skape fremtidens fagarbeidere. Derfor vil jeg gjerne oppfordre enda flere bedrifter til å ta inn lærlinger, for det er fortsatt flere som venter på plass, avslutter Røe Isaksen.

Fylkesvis oversikt over økningen i læreplasser

Lerlingplasser 2016-2017-forelopig