Arkivert artikkel

Barnevernet: Flere skal få tilbud om ettervern

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland foreslår å heve aldersgrensen for rett til ettervern i barnevernet fra 23 til 25 år.

–Utsatte barn og unge skal ha rett til god oppfølging også etter at de fyller 18 år

Helleland mener forslaget vil gi barnevernsbarn bedre hjelp til å håndtere voksenlivet på egenhånd.

Utsatte barn og unge skal ha rett til god oppfølging også etter at de fyller 18 år. Vi vet at unge som får mer oppfølging fra barnevernet etter de blir 18 år klarer seg bedre senere i livet enn unge som ikke får slik oppfølging. Derfor mener jeg det er viktig å utvide aldersgrensen fra 23 til 25 år, sier Helleland.

Ettervern er barnevernets siste mulighet til å hjelpe. Linda Helleland understreker at ungdommene i barnevernet har behov for oppfølging også etter de har fylt 18 år:

Vi ser at mange unge trenger mer støtte og hjelp over lengre tid for å mestre overgangen til voksenlivet, det har også Landsforeningen fortalt oss. De fleste tar fot gitt at det har foreldre de ringe til når livet vanskelig. Vi vil gi barnevernsbarn et tilbud mer på linje med de fleste unge i Norge i dag får av sine foreldre. Dette vil kunne hindre utenforskap.

Landsforeningen for barnevernsbarn er blant de som har kjempet for å heve aldersgrensen for hvor lenge barnevernsbarn har krav på ettervern og at retten til ettervern skal lovfestes. Barne- og likestillingsministeren er imponert over innsatsen Landsforeningen har lagt ned for dette:

Vi trenger organisasjoner som får frem erfaringene fra de unge som selv får eller har fått hjelp av barnevernet. Deres stemme er viktig, avslutter Helleland.

Les mer om Høyres familiepolitikk