Arkivert artikkel

Fraværet stuper i videregående skole

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at fraværet i videregående skole har gått ned hele 40 prosent etter innføringen av fraværsgrensen i fjor høst. Samtidig viser tallene også at færre elever slutter underveis og færre elever som ikke får karakter i et eller flere fag.

– En god skole er nøkkelen til mange av de viktigste målene for et bedre Norge. Tallene viser at elevene er mye mer til stede på skolen og at færre faller fra underveis i skoleåret. Dette er veldig bra og viser at fraværsgrensen har virket slik den skulle, sier statsminister Erna Solberg.

Kraftig nedgang i fraværet
De foreløpige tallene fra Utdanningsdirektoratet viser fraværet har gått ned 40 prosent for dager og 33 prosent for timer siden forrige skoleår. Nå har en elev typisk tre dager og åtte timer fravær, mot fem dager og 12 timer forrige skoleår.

– Å stille krav er å bry seg. Alle politiske partier snakker om at læreren er viktigst. Når læreren er viktigst må det også være et mål at elevene er til stede der læreren er. I klasserommet. Etter fraværsgrensen ble innført er det færre tomme pulter, sier Solberg.

Fraværet stuper på yrkesfag
På yrkesfag finner vi den største reduksjonen i fravær, hvor det har blitt halvert fra seks til tre dager. Fraværet på yrkesfag er nå lavere enn på studieforberedende.

– Det er særlig interessant å se at fraværet har gått så mye ned på yrkesfag, hvor det tradisjonelt er flest elever som dropper ut. Det er for tidlig å si sikkert om fraværsgrensen vil påvirke frafallet i videregående skole på lengre sikt, men de foreløpige tallene er positive, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Flere elever får karakter
Mye av kritikken rettet mot fraværsgrensen da den ble innført var at færre elever kom til å fullføre videregående opplæring, fordi de ville ha for høyt fravær til å få standpunktkarakter. Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at det er en nedgang i andelen elever som ikke får karakter i faget, fra 3,2 til 3,1 prosent.

– Venstresidens kritikk om at fraværsgrensen ville føre til økt frafall er motbevist. Den nasjonale trenden viser at en mindre andel enn tidligere mangler vurdering i minst et fag. Ikke alle gode og effektive tiltak trenger å koste penger, og fraværsgrensen er et godt eksempel på dette. Dette er nye ideer og bedre løsninger i praksis som alle er tjent med, avslutter Røe Isaksen.

Fakta om fraværsgrensen
  • Ble innført i videregående skole fra skoleåret 2016-2017. Elever kan ikke ha mer fravær enn 10 prosent i ett fag, for å få karakter i faget. I spesielle tilfeller kan rektor bruke skjønn når det gjelder fravær opp til 15 prosent.
  • Det gjelder udokumentert fravær, ikke fravær som skyldes dokumentert sykdom, organisasjonsarbeid, politiske verv, osv.


    fravaer

    Se alle tallene fra UDIR her.
    Les mer om Høyres skolepolitikk her.