Arkivert artikkel

Fraværsgrensen i skolen virker!

Etter at fraværsgrensen ble innført, har fraværet i den videregående skolen i Sør-Trøndelag gått ned med 44 prosent. Det er heller ingen økning i frafallet sammenlignet med tidligere år, skriver Torhild Aarbergsbotten.

Fraværsgrensen i skolen fungerer, skriver stortingsrepresentant fra Høyre Torhild Aarbergsbotten.

Tallene viser at det heller ikke er flere elever som har mistet retten til vurdering, enn det som var tilfellet før fraværsgrensen ble innført. Med elevene mer tilstede på skolen, blir det lettere å planlegge undervisningen og elevene finner skoledagen mer motiverende.

Elevene sier fraværsgrensen har skjerpet dem
Læreren slipper å gjenta undervisning for at elever har vært borte, og en kommer seg bedre igjennom pensumet slik som planlagt. Elevene forteller at fraværsgrensen har skjerpet dem til å møte opp på skolen. Det er bra! Skal en lære det en skal, er det en forutsetning at en møter opp på skolen.

Da rektoren ved Røros videregående skole møtte statsministeren under hennes rundreise i fjellregionen, uttrykte hun glede over at fraværsgrensen hadde blitt innført og at den virket. Hun innrømmet at hun hadde vært imot da den ble innført, men hadde snudd etter å ha sett at fraværet hadde gått kraftig ned.

Arbeiderpartiet vingler frem og tilbake
Det er gledelig at både elever og skoleledere ser at innføringen av fraværsgrensen virker positivt. Det skulle vi ønske at Arbeiderpartiet hadde gjort. Arbeiderpartiet har vinglet frem og tilbake i spørsmålet om en fraværsgrense siden 2013. De sikret flertall for den i Stortinget og nå vil de reversere igjen.

Norsk skole trenger ikke vinglepolitikk og reversering av krav som vi ser virker, men ro til å videreutvikle tiltakene som er innført.

Først publisert i Adresseavisen.

Se også disse sakene:

Arbeiderpartiet vil ikke debattere fraværsgrensen
Stortingsrepresentant Henrik Asheim fra Høyre utfordret Trond Giske og Arbeiderpartiet til Facebook Battle om fraværsgrensen, men det ville ikke Arbeiderpartiet stille opp på. Se video her: