Arkivert artikkel

Frivilligheten viktig for bosetting

Regjeringen sender nå et brev til alle norske kommuner med oppfordring om å møtes med frivillige lag og organisasjoner. Dette gjøres for å støtte den frivillige innsatsen og engasjementet for å hjelpe flyktninger med å skaffe boliger og å bli en del av lokalsamfunnet

Denne uken møtte den politiske ledelsen i fire departementer en rekke frivillige organisasjoner for å få innspill i det videre arbeidet med integrering og bosetting av flyktninger. Ett av rådene man fikk var å styrke samarbeidet mellom kommunene og lokale organisasjoner og lag.

 

Følges opp umiddelbart

Dette rådet følges nå opp ved at statsrådene i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kulturdepartementet, sender et brev til alle ordførere med oppfordring om å arrangere møter med sine lokale frivillige organisasjoner.

– Integrering skjer lokalt – for å få til et godt integreringsarbeid må hele lokalsamfunnet engasjeres, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson, Ingjerd Schou.

– I tillegg til å skaffe folk bolig, må vi legge forholdene til rette slik at flest mulig kan få tilbud om jobb eller utdanning. Frivillige lag og foreninger fungerer som et lim i lokalsamfunnet, dette er akkurat det nye innbyggere trenger å være en del av, avslutter Schou.