Arkivert artikkel

Et godt budsjett for yrkesfag, domstolene og familiene

Onsdag ettermiddag ble detaljene i budsjettenigheten mellom de fire regjeringspartiene kjent.

Høyres finanspolitiske talsperson, Henrik Asheim, er godt fornøyd med de omprioriteringene de fire regjeringspartiene på Stortinget har gjort i statsbudsjettet for 2020. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– De fire regjeringspartiene har gitt store løft til både justissektoren og utdanningsfeltet. Vi gir blant annet et ytterligere løft på yrkesfag for at elevene skal lære gjennom oppdatert utstyr som de møter i arbeidslivet. Alle endringer er også gjort innenfor det stramme budsjettet regjeringen la opp til. Det er mange som har grunn til å være fornøyde med enigheten, sier Henrik Asheim, Høyres finanspolitiske talsperson og leder av finanskomiteen.

– Jeg var godt fornøyd med det opprinnelige budsjettet, da det la til rette for redusert eiendomsskatt og lavere bompengebelastning. Vi har nå gjort noe mindre, men viktige justeringer. Midler til nye politibiler, ekstra utstyr til yrkesfagskolene og øke antallet ungdomsplasser i Eidsberg fengsel var viktige prioriteringer for FrP i denne budsjettenigheten, sier Sivert Bjørnstad, finanspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

– Jeg er glad for at vi på Stortinget får gjort noen justeringer i statsbudsjettet som reflekterer en del av de innspillene vi har fått under behandlingen. Selv om justeringene vi har gjort hver for seg er små beløp, så betyr det likevel mye for de det gjelder over hele landet. Ikke minst har vi funnet en god løsning når det gjelder støtte til briller til barn. Det er bra at de fire partiene har fått til dette sammen, det er vi i Venstre godt fornøyd med, sier Abid Q. Raja, finanspolitisk talsperson for Venstre.

– Regjeringen har lagt frem et godt statsbudsjett for familiene, hvor vi ikke minst øker barnetrygden. Budsjettenigheten på Stortinget har funnet rom for å styrke distriktsprofilen gjennom å utvide TT-ordningen og forbedringer i føringstilskuddet som er viktig for mange mindre fiskevær. I tillegg har vi løftet viktige aktører som fontenehusene og studieforbundene, i tråd med innspill fra budsjetthøringen, sier Tore Storehaug, finanspolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti.

HER KAN DU LASTE NED HELE ENIGHETEN