Arkivert artikkel

Høyre gjør det enklere for unge å kjøpe bolig

Bankene skal fortsatt kunne bruke skjønn når de vurderer hvor mye du kan få i lån. I tillegg blir BSU-sparing mulig også etter at du har kjøpt din første bolig.

Bankene skal fortsatt kunne bruke skjønn når de vurderer hvor mye du kan få i lån. I tillegg blir BSU-sparing mulig også etter at du har kjøpt din første bolig.

Det ble klart etter at regjeringen vedtok en ny boligforskrift som skal gjelde fra 1. januar 2020. Regjeringen sier derved nei til Finanstilsynets forslag om å fjerne bankenes rom for skjønn og kutt i hvor mye du kan få i lån.

– Dette er en veldig god nyhet for alle som skal kjøpe bolig. Høyre har vært klart imot Finanstilsynets forslag om en innstramming av boliglånsforskriften, sier Mudassar Kapur (H) i Stortingets finanskomité.

Boliglånsforskriften setter rammer for bankenes utlånspraksis, slik at færre husholdninger skal komme i en sårbar gjeldssituasjon. Etter en bred høringsrunde er det klart at de fleste involverte mener at mener at Finanstilsynets forslag vil gjøre det for vanskelig for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet.

Bedre BSU-vilkår

I tillegg til å beholde dagens regler omtrent som de er, kan bankene nå trekke fra oppsparte BSU-midler fra den samlede gjelden beregning av gjeldsgraden din.

Det betyr at om du som førstegangskjøper har oppsparte midler på BSU-konto ikke tvinges til å brukes disse og stoppe denne gunstige sparingen før du har nådd maksimalt beløp eller alder, avslutter Kapur.

Fakta om den nye boliglånsforskriften

  • For å kunne få boliglån må du i utgangspunktet ha minst 15 prosent av kjøpesummen i egenkapital.
  • Bankene har likevel anledning til å fravike kravene i ti prosent av lånesøknadene hvert kvartal
  • Du kan ikke låne mer enn fem ganger inntekten din. Dette er likt for hele landet.
  • I Oslo kan bankene kun fravike kravene i åtte prosent av tilfellene.
  • For å kunne få lån til en sekundærbolig må du i Oslo ha minimum 40 prosent egenkapital. Kravet er 15 prosent egenkapital ellers i landet.
  • Om du har midler på BSU-konto, kan du heretter trekke BSU-midlene fra det samlede gjeldsbeløpet i beregningen av gjeld.
  • Forskriften gjelder i ett år fra 1. januar 2020.