Arkivert artikkel

Høyre styrker frivilligheten

For Høyre er det viktig at frivillige organisasjoner har gode ordninger. Derfor trapper vi opp momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.

I 2020 er det bevilget over 1,68 milliarder kroner til momskompensasjonsordningen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Momskompensasjonsordningen har med budsjettet for 2020 økt med 737 millioner kroner siden 2013. Budsjettet for 2020 innebærer en økning på 77 mill. kroner.

– Regjeringen varslet i Frivillighetsmeldingen at momskompensasjonsordningen skal være 1,8 mrd. kroner i 2021. Med budsjettet for 2020 er vi i rute til å levere på det. Det betyr at vi skal trappe opp ordningen med 115 mill. kroner i 2021-budsjettet. Dette vil gi enda bedre økonomi for frivillige organisasjoner og er et betydelig løft for frivilligheten, sier Tage Pettersen, Høyres frivillighetspolitiske talsperson.

Høyre er opptatt av å utvide ordningen siden det er en bred ordning som treffer hele frivilligheten.

– Momskompensasjonsordningen er den største ordningen for frivillig sektor og den som når bredest ut både geografisk og til alle mulige former for frivillig aktivitet. Ordningen favner alle organisasjonsnivå og har flest mottakere på lokalt nivå nærmest der aktivitetene skjer. Derfor har det vært viktig for Høyre å trappe opp momskompensasjonsordningen, sier Pettersen.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 foreslo regjeringen å øke ordningen med 92 mill. kroner, men som følge av enigheten mellom de fire regjeringspartiene ble denne økningen redusert til 77 mill. kroner. Dette vil likevel innebære en betydelig styrkning av ordningen også i 2020.

Økningen i momskompensasjonsordningen

År Antall mottakere

Utbetalt kompensasjon
(Millioner kroner)

2010 13 200 392,3
2011 14 200 597,1
2012 16 200 619,6
2013 17 900 941,0
2014 18 900 1 191,6
2015 20 600 1 222,2
2016 23 000 1 291,0
2017 23 500 1 319,0
2018 24 055 1422,5
2019 1 607,6*
2020 1 685,0*

*Tall for 2019 og 2020 viser summen som er bevilget, ikke det utbetalte beløpet.