Arkivert artikkel

Lærerspesialister har vært en suksess

En ny rapport viser at lærerspesialistene og skolene de jobber på er godt fornøyd med ordningen.

– Jeg er glad for at lærerspesialistordningen fremstår som en attraktiv karrierevei for lærerne, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Jeg er glad for at ordningen fremstår som en attraktiv karrierevei for lærerne, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

En stor del av lærerne opplever ordningen som positiv

Lærerspesialistene skal være faglig oppdatert på skoleutvikling og fagdidaktikk, og bidra til å utvikle skolen som en lærende organisasjon. Lærerspesialistene skal også bidra til faglig utvikling på egen skole.

NIFU og NTNU samfunnsforskning har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet evaluert ordningen med lærerspesialister. Sluttrapporten viser at en stor del av lærerne opplever ordningen som en alternativ og attraktiv karrierevei.

– Dette viser at det var helt riktig av regjeringen å jobbe frem nye karriereveier i skolen for å sikre at de beste lærerne blir i klasserommet, fortsetter Røe Isaksen.

Flere lærerspesialister neste år

Siden ordningen ble innført i 2015 har 300 lærere blitt ansatt som lærerspesialister, neste år utvides ordningen med 300 til.

– Målet vårt er å fortsette å utvide ordningen med lærerspesialister. Lærerspesialistene er et godt bidrag inn i skolens faglige og pedagogiske arbeid, avslutter Røe Isaksen.

Fakta:


• Til sammen startet 216 lærerspesialister i norsk og realfag høsten 2015. Fra høsten 2017 deltar 300 lærerspesialister på 168 skoler over hele landet.
• Høsten 2016 startet også en prøveordning med lærerspesialistutdanning i matematikk og norsk. Dette er en videreutdanning på masternivå.
• For å bli lærerspesialist må man ha godkjent lærerutdanning og minst 60 studiepoeng i spesialiseringsfaget sitt. I tillegg må man ha minst fem års erfaring som lærer.