Arkivert artikkel

Nærmere 7 milliarder kroner mer til kommunene i 2016

Regjeringen øker kommunenes budsjetter for 2016 med 6-7 milliarder kroner. 4,5 -5 milliarder kroner av disse er såkalte frie inntekter. Slik sørger vi for sterke kommuner som kan gi gode velferdstjenester til sine innbyggere over hele landet.

Regjeringen la i dag frem det som kalles Kommuneproposisjonen for 2016. Veksten de legges opp til tilsvarer en realvekst i frie inntekter på mellom 1,3 og 1,5 %. Dette er på nivå med gjennomsnittet for de siste årene.

– Vi ønsker sterke kommuner som sørger for at innbyggere får gode velferdstjenester. Regjeringens forslag for kommunene i 2016 sikrer dette. En solid og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for å sikre blant annet kunnskap i skolen og et godt sosialt sikkerhetsnett, sier Ingjerd Schou i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

Kommunene får i 2016 økte overføringer som kan brukes til satsing på kunnskap i skolen, bedre helse- og sosialtjeneste og et sterkere sosialt sikkerhetsnett.

– Med dette budsjettet sørger vi for at mennesker med ekstra behov gis nødvendig hjelp slik at færre faller utenfor, sier Schou.

Blant nyhetene i dagens presentasjon finnes også et tiltak om spesiell belønning for lokal verdiskaping i kommunene og en ny fergeavløsningsordning.

Kommuner belønnes for lokal verdiskapning

Regjeringen foreslår at kommunene får beholde en andel av selskapsskatten lokalt fra 2017, anslagsvis 2,9 milliarder kroner. I den nye modellen er det vekst i lokal verdiskaping som gir inntektsvekst. Eksisterende private bedrifter regnes ikke med her. Slik kan både store og små, næringssterke og næringssvake kommuner oppnå ekstra inntekter.

Dette vil bidra til vekst, verdiskapning og næringsvennlige kommuner i hele landet. Høyre belønner kommuner som bidrar til vekst lokalt og kommunene stimuleres til å legge til rette for næringslivet.

Fergeavløsningsordning for fylkesveier

Regjeringen gir nå fylkeskommunene mulighet til å bruke penger som i dag går til fergedrift til å finansiere broer og undersjøiske tunneler som erstatter eller forkorter fergestrekninger.

Den nye ordningen vil knytte kommuner og områder sammen og vil komme både innbyggere og næringsliv langs kysten til gode og gi grunnlag for vekst og økt verdiskapning i kystkommunene.