Arkivert artikkel

Alle fylker får mobbeombud

Fra neste høst skal alle fylker ha et eget mobbeombud. Ombudene skal gi støtte og veiledning til barn, elever og foreldre som opplever mobbing.

De fire borgerlige partiene lanserer mobbeombud i alle fylker. Foto: Sarah Zahid, Oslo Unge Venstre
– Alle barn har rett til et mobbefritt og trygt miljø i barnehage og skole. Med egne ombud i fylkene gjør vi veien til hjelp kortere for mobbeofre og deres familier. Jeg er glad vi får på plass denne ordningen sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Startet som forsøksordning

De første mobbeombudene ble startet som en forsøksordning. Resultatene var gode og da flere anti-mobbetiltak var nødvendige, sikret KrF sammen med regjeringen og Venstre flertall for å innføre ordningen i hele landet.

– Erfaringene med forsøksordningen har vært veldig gode. Bred informasjon på skolene har ført til at ombudene er blitt brukt. Vi har hatt noen stygge mobbesaker. Her kan mobbeombudet spille en viktig rolle som et ombud som kjenner regelverket. I tillegg skal ombudet ha en forebyggende rolle og bidra til økt kunnskap, sier utdanningspolitisk talsperson i KrF Hans Fredrik Grøvan.

Får viktige oppgaver

Mobbeombudene skal støtte og veilede barn, elever og foreldre slik at disse får ivaretatt sin rett til et godt psykososialt miljø i barnehagen og skolen. Ombudene skal også samarbeide med elev- og lærlingeombudene i fylkene. En viktig del av oppgaven blir også å jobbe forebyggende med informasjon og opplæring, men også hjelpe til med gode anti-mobbetiltak i skolen og barnehagene.

– Ingen barn skal måtte gå på skolen med en klump i magen. Nå vil også ombudene bidra til at alle uavhengig av bakgrunn og ressurser ikke skal måtte stå alene i en vanskelig livssituasjon, sier skolepolitisk talsperson i Høyre Kent Gudmundsen.

Spleiselag

Regjeringen sørger sammen med KrF og Venstre for at staten tar halvparten av regningen for mobbeombudene som blir plassert i fylkeskommunene. Fylkene dekker den andre halvparten av spleiselaget. Det ligger fire millioner kroner i statsbudsjettet for å sikre at mobbeombudene kommer på plass til høsten 2018.

– Mobbing er noe av det mest ødeleggende for et godt læringsmiljø, og kan i verste fall ødelegge livet til sårbare barn. Derfor er det viktig at vi nå får på plass mobbeombud over hele landet, slik at alle barn og familier til skal ha noen å gå til i en vanskelig situasjon, sier Venstres Ketil Kjenseth.

Flere tiltak mot mobbing

Tidligere har regjeringen innført en rekke tiltak mot mobbing. Et av dem gir økonomisk straff til skoler og skoleeiere som ikke følger opp mobbing. Kompetansen til flere hundre skoler og barnehager skal løftes og det kommer flere antimobbeprogrammer i skolen, særlig rettet mot mobbing på nett.

-Mobbeombud er ett av flere konkrete tiltak regjeringen har satt i gang mot mobbing. I tillegg har vi fått på plass et nytt og skjerpet regelverk mot mobbing og vi har doblet bevilgningen til forebygging av mobbing. For oss handler dette om å ta skolebarnas trygghet på alvor, avslutter leder for utdannings- og forskningskomiteen fra Frp Roy Steffensen.

Les mer om Høyres skolepolitikk her.