Arkivert artikkel

Nå blir det ekstra gøy å interessere seg for digitalisering

Regjeringen har fått Norges første digitaliseringsminister. I Høyre gleder vi oss stort over at dette området blir styrket.

Norges første digitaliseringsminister er Nikolai Astrup.

Regjeringen har fått Norges første digitaliseringsminister. Høyres utvalg for digitalisering ser frem til å jobbe sammen med den nyutnevnte ministeren, Nikolai Astrup. Med seg på laget har han også statssekretær, Paul Chaffey, som allerede har vært en stor ressurs for digitaliseringsutvalget.

– Nå blir det ekstra gøy å interessere seg for digitalisering. Vi gleder vi oss til å samarbeide Nikolai, sier Peter Frølich, talsperson for digitalisering og ny teknologi i Høyres stortingsgruppe.

Artikkelen forsetter etter bildet.

Peter Christian Frølich
Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich.

Samfunnet er i endring, blant annet som følge av teknologisk utvikling knyttet til digitalisering og automatisering. Utviklingen skaper store muligheter for flere arbeidsplasser i Norge og økt produktivitet og effektivisering, men utfordrer også eksisterende arbeidsplasser og den enkeltes kompetanse. Regjeringen vil at Norge skal være ledende i å anvende nye digitale muligheter i alle sektorer.

Noen av tiltakene regjeringen vil gjøre for å gi Norge et digitalt løft ser du her:

 • Gjøre flere offentlige tjenester tilgjengelig på nett
 • Satse på muliggjørende teknologier
 • Legge til rette for lønnsom utvikling av datasentre i Norge
 • Følge opp arbeidet med en helhetlig og samlet strategi for økt digitalisering på tvers av næringer og bransjer gjennom en Digital21-prosess
 • Fortsette arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester og kommunikasjon mellom det offentlige og næringslivet
 • Vurdere hvordan blokkjede-teknologi kan legge grunnlag for ny verdiskaping
 • Fjerne eller endre regelverk som er til hinder for teknologisk utvikling og nye forretningsmodeller i næringslivet og offentlig sektor
 • Sørge for forpliktende gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter og strukturreformer
 • Legge til rette for testfasiliteter for utvikling og bruk av ny teknologi i alle næringer
 • Legge frem en stortingsmelding om forbrukerpolitikk, med særlig vekt på forbrukernes rettigheter og personvernet i den digitale økonomien
 • Arbeide for enklere brukervilkår for digitale tjenester

Les også disse sakene: