Arkivert artikkel

NTP er et historisk løft for tog og vei

Nasjonal Transportplan: Vi bygger landet med nye veier, nye toglinjer og mer moderne infrastruktur, med samferdsel fra Agder i sør til Finnmark i nord.

NTP: Statsminister Erna Solberg, Siv Jensen, Knut Arild Hareide, Trine Skei Grande, Nikolai Astrup, Abid Raja og Hans Fredrik Grøvan presenterer Nasjonal Transportplan på Oslo S torsdag morgen. Foto: Cornelius Poppe Scanpix

Regjeringen og samarbeidspartienes historiske satsning på samferdsel fortsetter. Vi bygger landet med nye veier, nye toglinjer og mer moderne infrastruktur fra Agder i sør til Finnmark i nord.

I dag legger Regjeringen og samarbeidspartiene frem jernbanepakken i Nasjonal transportplan (NTP). Den betyr i klartekst at flere får et bedre jernbanetilbud raskere, og når vi kommer til 2035 vil langt mer være gjennomført enn det de rødgrønne la til grunn.

– Vi skal knytte landet sammen og øke mobiliteten og korte ned reisetidene for folk flest og næringslivet. Det er behov for et mangfold av løsninger for å dekke det økende transportbehovet folk flest og næringslivet har. For å møte det behovet legger vi tusen milliarder på bordet, sier Nikolai Astrup, leder i Stortingets transportkomité.

InterCity – prioriteres opp av de blå

Regjeringen oppdaget raskt at det som var en offensiv lovnad i NTP om InterCity i 2030, var ufullstendig og underfinansiert. I tillegg var det de rødgrønnes eneste reelle jernbanesatsing, mens alt annet ble liggende brakk.

For det første var vedlikehold forsømt. Regjeringen tok tak i vedlikeholdet, og prioriterer i budsjett etter budsjett å få etterslepet ned og regulariteten opp.

Noe av det første vi la merke til i regjering var at planleggingen var underfinansiert. Derfor har vi brukt betraktelig større summer på planlegging enn det som lå til grunn. Det har vært helt nødvendig for å få InterCity-prosjektet på skinner.

– I tillegg til det har det blitt klart at den største mangelen som angår alle strekningene var at det ikke var noen planer om en ny tunnel gjennom Oslo i samme tidsrom. Dermed ville mange av gevinstene fra satsingen ikke kunne tas ut pga sprengt kapasitet i Oslo. Men nå løser vi dette, og det vil komme reisende i hele Norge til gode, sier Astrup.

Det har resultert i at regjeringen og samarbeidspartiene har måttet se rekkefølgen av prosjektene på nytt, og lage en utvidet, forsterket og forbedret jernbanepakke.

Noen få strekninger vil ta noe lenger tid enn opprinnelig ønsket, men hele systemet blir langt bedre på et tidligere tidspunkt enn hva inneværende NTP la opp til.

Jernbanepakken – lengre, raskere, mer elektrisk

Jernbanepakken består av følgende:
  • Indre IC: Dobbeltspor til Hamar (Åkersvika), Fredrikstad (Seut) og Tønsberg i 2024. Videre til Sarpsborg i 2026
  • Ytre IC: 2032 Skien og 2034: Halden og Lillehammer
  • Ringeriksbanen (byggestart 2021/2022)
  • Dobbeltspor Arna-Stanghelle i Hordaland
  • Tilbudsforbedringer i Oslo-området, på Vossebanen, Jærbanen og Trønderbanen med mindre tiltak (ruteplan 2027)
  • Oppstart av ny jernbanetunnel i Oslo i 2032
  • Oppstart av Grenlandsbanen (Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen)
  • Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen
– For InterCity prioriterer vi kapasitet og frekvens først, og så reisetid like etter. Pakken utvides og justeres i tråd med faglige råd slik at man raskere får store positive effekter: Oslotunnel tas inn, som betyr at kapasiteten i de nye sporene kan utnyttes, sier Astrup.

NTP – mye mer enn jernbane

Torsdag ble enigheten om jernbanepakken markert, selv om hele NTP legges frem i forkant av påsken.

– Med Ap og Senterpartiet i regjering gikk vedlikeholdsetterslepet på vei og jernbane opp. Med Høyre, Frp, KrF og Venstre er vedlikeholdsetterslepet på vei og jernbane er redusert for første gang på flere tiår. Vi bygger derfor mer vei, raskere og billigere, sier Astrup.Det er enighet om en lang rekke prosjekter, blant annet disse:

Akershus

• E18 Lysaker – Strand
Buskerud
• Rv23 Linnes – kryss E18
Hedmark
• Omfattende satsning på godstiltak
Østfold
• E18 Retvet – Vinterbro Ny E18 og nytt kryss ved Vinterbro
Aust-Agder
• Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.
Vest-Agder
• Utbygging av Gartnerløkka og ny vei til Kjevik
Hordaland
• E39 Hordfast (Ådland-Svegatjørn)
• Arna – Stanghelle
Møre og Romsdal
• E136-pakke
Trøndelag
• Elektrifisering av Trønder og Meråkerbanen
Nordland
• Bodø lufthavn – Ny by, ny flyplass
Troms
• E8 Sørbotn – Laukslett

…Men NTP er mye mer enn disse prosjektene – den samlede planen vil legges frem før påske.


Les gjerne mer om vår samferdselspolitikk her