Trikk i Oslo

Samferdsel

Høyres mål er effektiv og miljøvennlig samferdsel som får folk og varer trygt og raskt frem.
Nye ideer skal tas i bruk for å få realisert prosjekter raskere og billigere. Vi vil fjerne forfallet på riksveier og jernbane. Sammen med investeringer i nye vei- og baneprosjekter vil det øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten.

 

 

Her kan du lese Høyres stortingsvalgprogram for 2017-2021 [1.4 MB]