Arkivert artikkel

Ni av ti foreldre er fornøyde med barnehagen

I dag publiserte Utdanningsdirektoratet resultatene fra foreldreundersøkelsen i barnehagen. 127 800 foreldre har svart og 93 prosent er fornøyd med barnehagen.

– Foreldreundersøkelsen forteller oss at de fleste foreldre er fornøyd med barnehagen, sier stortingsrepresentant og barnehagepolitisk talsperson i Høyre Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Undersøkelsen viser at de aller fleste foreldre er fornøyde med barnehagen totalt sett. Over 95 prosent av foreldrene mener at barna er trygge på personalet og at de ansatte er engasjert i barnet. Vi ser også at foreldrene til de yngste ofte er mer fornøyd enn foreldrene til de eldste.

– Alle barn fortjener å få et godt barnehagetilbud, uansett hvor i landet de vokser opp. Barnehagen er for mange en viktig start på en god barndom, sier barnehagepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde.

Foreldreundersøkelsen er bare ett av flere verktøy barnehageeier og barnehagen kan bruke i utviklingsarbeidet sitt.

– Foreldreundersøkelsen forteller oss at de aller fleste foreldrene er fornøyd med tilbudet barna får, men jeg vil oppfordre alle barnehageeiere til å bruke disse resultatene til å bli enda bedre, sier Tybring-Gjedde.

Private kommer litt bedre ut

På nasjonalt nivå viser undersøkelsen at foreldrene i private barnehager er noe mer fornøyd med tilbudet enn foreldre i kommunale barnehager.

– Høyre er opptatt av mangfold i sektoren. Et stort mangfold av ulike barnehager sikrer et tilbud som er tilpasset det enkelte barn og den enkelte familie. Det gjelder størrelse, tema, profil og eierskap, fortsetter Tybring-Gjedde.

En del misnøye med bemanningstettheten

Foreldreundersøkelsen forteller oss også at 2 av 10 opplever at bemanningstettheten ikke er tilfredsstillende. Utdanningsdirektoratets analyser viser at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom foreldrenes rapporterte opplevelse av bemanning og faktisk bemanningssituasjon i barnehagen.

Foreldre med barn i barnehager med høy bemanning rapporterer ikke nødvendigvis å være mer fornøyde enn de som har barn i barnehager med lav bemanning.

– Økt kvalitet, flere voksne og flere pedagoger har vært, og er, viktig for Høyre. Nettopp derfor har vi vedtatt en ny rammeplan, skjerpet pedagognormen og innført ny bemanningsnorm. Nå må kommunene sørge for å oppfylle kravene. Jeg håper vi ser en forbedring av foreldrenes tilfredshet med bemanningen neste år, avslutter Tybring-Gjedde.

Hovedfunn

  • 93 prosent av foreldre er svært eller ganske fornøyde med barnehagen totalt sett
  • Foreldre er i størst grad enige i at barnet trives i barnehagen og føler seg trygg på personalet i barnehagen
  • 1 av 10 foreldre er misfornøyde med mattilbudet i barnehagen
  • Det er noe nedgang i tilfredsheten med bemanningstettheten i 2018 sammenlignet med 2017 og 2016

Fakta

  • Det er frivillig for barnehagene å gjennomføre undersøkelsen
  • Undersøkelsesperiode: 1.-30.november
  • Antall barnehager: 3169 av 5763 barnehager har deltatt. Av disse er 1622 private og 1547 kommunale
  • Antall kommuner: Barnehager fra 287 kommuner har deltatt
  • 180 714 foreldre har mottatt undersøkelsen. Dette representerer over 60 prosent av barn som går i barnehage
  • Svarprosent: 71 prosent