Arkivert artikkel

Nordmenn støtter regjeringens innvandringspolitikk

Nye SSB-tall viser at nordmenn støtter regjeringens innvandringspolitikk og at skepsisen til innvandrere stadig blir mindre

Nordmenn støtter regjeringens innvandringspolitikk og skepsisen til innvandrere og innvandring stadig blir mindre

–Det er gledelig å se at nordmenn har et åpent forhold til innvandrere og at hele 72 prosent mener innvandrere har et positivt bidrag til norsk arbeidsliv, sier Høyres integreringspolitiske talsperson Olemic Thommessen.

Se undersøkelsen her

–Vellykket integrering er nøkkelen til at innvandrerne blir positive bidragsytere for samfunnet. Med en åpen og positiv holdning til innvandrere blir det lettere å lykkes med integreringen, fortsetter Thommessen.

Høyres holdning til innvandring er at Norge har behov for arbeidskraft for å opprettholde velferd og produktivitet i fremtiden. Dette er en dimensjon som ofte kommer i skyggen av diskusjonen om antall innvandrere.

–Et klart flertall av innbyggerne støtter også opp under den strenge linjen vi har lagt oss på når det gjelder å få opphold i Norge. Det kommer som resultat av å finne gode kompromisser og ansvarlig politikk, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson, Ove Trellevik.

Som et ansvarlig parti støtter Høyre opp under en politikk på migrasjonsfeltet som ivaretar en sunn balanse mellom innvandring, samfunnets behov, og kommunenes evne til å integrere. Å avveie disse tre mot hverandre er viktig for Høyre. Dette danner også grunnlaget for politikken i Jeløya-erklæringen.

Dette følger regjeringen opp blant annet med årets integreringsstrategi. Hovedmålet er å få flere innvandrere ut i jobb, blant annet ved å stille klare krav til kompetanse i norsk språk.

Les om Regjeringens integreringsstrategi