Arkivert artikkel

– Skolen er taper når AP får styre byene

– Høyre prioriterer flere gode lærere og tidlig innsats i lesing, skriving og regning. AP prioriterer skolemat, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde.

Mathilde Tybring-Gjedde mener Ap prioriterer feil i skolen.
I valgkampen lovet Arbeiderpartiet lese-skrive-regne-garanti og tidlig innsats. Dette er knapt nevnt i de politiske plattformene de rødgrønne skal styre storbyene med.

 

Det er konklusjonen når Høyres stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde har gått gjennom samarbeidsavtalene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø.

– Det er en ærlig prioritering. Arbeiderpartiet prioriterer skolemat. Høyre prioriterer flere gode lærere og tidlig innsats i lesing, skriving og regning, sier Tybring-Gjedde.

– Det er kunnskap i skolen som utjevner sosiale forskjeller, og gir alle barn muligheter til å mestre skolen. Barn lærer på ulike måter. Lek og praktisk undervisning kan være viktig for at flere barn mestrer lesing, skriving, men målet må uansett alltid være at de lærer å lese, skrive og regne. Jeg tror foreldre og lærere gjennomskuer politikere som later som de kan prioritere alt i skolen. Prioriterer man alt, prioriterer man egentlig ingenting.

U-sving i utdanningspolitikken

Tybring-Gjedde mener Arbeiderpartiet har tatt en u-sving i skolepolitikken.

– Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet vil ikke lenger stille krav om lærernes kompetanse, de vil svekke karakterkrav til lærerutdanningen, de er utydelig om fraværsgrensen, de nedprioriterer lesing, skriving og regning og vil bruke de store pengene på alt annet enn det som er viktigst for de elevene som sliter, sier hun.

Må prioritere grunnleggende ferdigheter

Høyre i regjering har innført en plikt for skolene til å gi intensiv opplæring de elevene som sliter med lesing, skriving og regning de første årene.

Hun mener dette må følges opp i kommunene når 10 000 barn går ut av ungdomsskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig.

– Høyre har vært krystallklare på at skolen har en plikt til å tilpasse og variere undervisningen for å sikre at alle barn lærer å lese, skrive og regne. Dette er de grunnleggende verktøyene man trenger for å mestre resten av livet.