Arkivert artikkel

Høyre og Frp redder festivalsommeren

Høyre og Frp redder festivalsommeren ved å utsette innføringen av rigide krav for å drive vaktvirksomhet.

Det er unødvendig å lage så overdrevne utdanningskrav for ordensvakter, sier Høyres justispolitiske talsperson, Peter Frølich. Foto, innfelt: Hans Jørgen Brun

I sommer foreslo Politidirektoratet nye utdanningskrav for å drive vaktvirksomhet. Om man er frivillig ordensvakt på festivaler, konserter og utesteder ville dette innebære krav om 120 timers opplæring. I dag er kravet 25 timer. Dette stanses nå av Høyre og Frp.

Kravene som ble foreslått var en radikal endring av dagens regler. Det er unødvendig å lage så overdrevne utdanningskrav for ordensvakter, sier Høyres justispolitiske talsperson, Peter Frølich.

Det er bare de største utestedene og konsertene som har behov for vektere. Andre leier inn ordensvakter ved behov. De nye reglene vil ha store økonomiske konsekvenser for bedrifter som trenger ordensvakter.

Konsekvensene er store for de som rammes. Strenge utdanningskrav driver bare kostnadene opp. Dette ville potensielt ført til avlyste konserter, stenging av utesteder og dyrere øl. Det ville vært særlig negativt for studentsteder som baserer seg på frivillighet, sier Frølich.

I første omgang har justisminister Per Willy Amundsen i samråd med Høyre og Frp på Stortinget utsatt innføringen av nye krav. Det vil gjennomgås på nytt i 2018 med sikte på å lage et enklere og mindre byråkratisk regelverk.